Vil vite hvorfor villsvinet forsvant

Vil vite hvorfor villsvinet forsvant Les mer Lukk

<pDet var villsvin i Norge i forhistorisk tid. Men hvor de var, og når og hvorfor denne arten forsvant fra vår fauna, vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjerne vite.</p

Vitenskapsmuseet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har fått i oppdrag å finne svar på disse spørsmålene, som del av et prosjekt med tittelen «Klimatiske og menneskedrevne endringer i klauvviltpopulasjoner i Norge etter siste istid».

Kontrakten mellom DN og Vitenskapsmuseet har en økonomisk ramme på 750.000 kroner, og skal også omfatte tre andre delprosjekter. Oppdraget for delprosjekt 2 lyder slik: ”Hvordan har endringer i klima og menneskelig utvikling påvirket utbredelse og relativ tetthet av elg og hjort i Norge siden siste istid?

De to øvrige delprosjektene skal gi svar på om den genetiske variasjonen til hjorten i Norge forandret seg over tid, om den forhistoriske hjorten er opprinnelsen til dagens hjort, hvordan kroppsstørrelsen til hjorten endret seg over tid, og om dette har sammenheng med endringer i miljøet.

Alle spørsmålene skal ifølge kontrakten besvares med bakgrunn i «forhistorisk musealt materiale». (©NTB)