Bhatti ute av fengsel - dro hjem til barna

Arfan Bhatti og hans advokat John Christian Elden (th) utenfor Ullersmo fengsel fredag ettermiddag. Borgarting lagmannsrett har forkastet politiets anke og bestemt at Arfan Bhatti skal slippes ut av fengsel etter 1.036 dager i varetekt. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Les mer Lukk

<pArfan Bhatti ute etter 1036 dager i varetekt.</p

Fakta om Arfan Q. Bhatti  
* Arfan Qadeer Bhatti (31) er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, bosatt i Oslo.
* Han er tidligere dømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold, og han har tidligere livnært seg som pengeinnkrever og torpedo. Allerede som 16-åring fikk han sin første dom, da han stakk ned en butikkeier. Han var den første i Norge som ble tiltalt for å ha brutt de nye terrorbestemmelsene i straffeloven etter at PST (Politiets sikkerhetstjeneste) i lang tid hadde spanet på ham.
* 3. juni i fjor ble han i Oslo tingrett frikjent for terrortiltalen. Han ble imidlertid dømt til inntil åtte års forvaring for fire drapsforsøk i forbindelse med skudd mot et hus i Bærum der det befant seg en familie på fire. Han ble frikjent for et femte drapsforsøk.
* I februar i år fant Borgarting lagmannsrett Bhatti skyldig i det samme drapsforsøket, mot en av toppene i pyramideselskapet T5PC. Han ble frikjent for tiltalen om de fire andre drapsforsøkene. På nytt ble han dømt til inntil åtte års forvaring.
* Høyesteretts opphevet dommen fra lagmannsretten den 12. juni i år. Resultatet er at Bhatti skal få saken behandlet på nytt på grunn av saksbehandlingsfeil.
* 19. juni ble tobarnsfaren løslatt fra Ullersmo fengsel på Kløfta etter en beslutning i Borgarting lagmannsrett. Han har da sittet 1.036 dager i varetekt. Han er underlagt meldeplikt til en ny ankesak kan behandles.
(Kilder: NTB, VG og Wikipedia) (©NTB)

Etter nesten tre år i fengsel kunne Arfan Bhatti vandre fritt ut fra varetekt på Ullersmo fengsel fredag ettermiddag.

– Tiden i varetekt har vært tung. Nå skal jeg hjem til barna mine og familien, sa han til NTB da han i øsende regnvær gikk ut av Ullersmo fengsel fredag ettermiddag.

– Rettferdigheten seiret

Etter 1.036 dager i varetekt og tre runder i retten i forbindelse med den såkalte terrorsaken i 2006, forkastet Borgarting lagmannsrett politiets anke om ny fengsling av Bhatti fredag.

Bhatti ble imidlertid frikjent for beskyldningene om terrorvirksomhet, og forrige fredag opphevet Høyesterett også dommen mot 31-åringen for forsettlig drapsforsøk.

– Rettferdigheten seiret til slutt, kommenterte Bhatti, og ga all kreditt til sin forsvarer John Christian Elden for at han slipper å sitte i varetekt fram til neste runde i rettsvesenet.

– Nå som selv USA har sluppet ut sine Guantanamo-fanger, så var dette på tide. Nok er nok, og det er kanskje på tide at man slutter med slike langvarige varetektsopphold, sier Elden til NTB.

– Under tvil

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten under tvil kommet til at fortsatt varetektsfengsling fram til forventet ankeforhandling må anses som et uforholdsmessig inngrep», skrev lagmannsretten i fredagens kjennelse, hvor de forkaster PSTs anke over løslatelsen.

Helt siden 2006 har familiefaren sittet fengslet. Dommen på inntil åtte år i forvaring, med en minstetid på tre år og fire måneder, sto i fare for å bli oversonet dersom en ny rettssak skulle gi det samme resultatet.

– Høyesterett har sagt at han måtte risikere om lag to års fengsel for de andre forholdene som ikke er terror eller drapsforsøk. Han har sittet tre år i varetekt, så jeg tror han har best mulighet for å være ute nå og greie seg bra i frihet, sier Elden.

Bhatti har fortsatt meldeplikt for politiet fram til en ny rettssak kan holdes mot ham.

PST har foreløpig ikke avgjort om de vil gå videre på løslatelsesspørsmålet.

– Det vi kan si foreløpig, er at vi tar kjennelsen til etterretning, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Strålende fornøyd

Oslo tingrett avgjorde mandag at Bhatti burde løslates, men politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett. Domstolen avviste fredag ettermiddag politiets anke, og opprettholdt dermed beslutningen fra tingretten om at Bhatti skal slippes ut av fengsel.

Lagmannsretten skriver at de er enig med tingretten i at Bhatti ikke med skjellig grunn kan mistenkes for drapsforsøk, og at han, siden frifinnelsen for trusler er rettskraftig, ikke kan holdes fengslet med grunnlag i dette forholdet.

Kan fortsatt få forvaring

Selv om lagmannsretten, i likhet med tingretten, mener det er fare for at Bhatti begår nye, alvorlige lovbrudd og vil unndra seg videre strafforfølging, valgte de å vektlegge forsvarets argumenter.

«Han har sittet sammenhengende i varetekt siden 23. september 2006. Det er videre argumentert for at gjentakelsesfaren er mindre i den situasjonen Bhatti nå er, og at han er villig til å underkaste seg meldeplikt. I tillegg er det anført at han har tilbud om arbeid, at han har gått på skole under fengslingen, at han har familie som han kan bo sammen med og at faren er syk», skriver de i dommen.

Retten mener også at man ikke kan se bort fra at Bhatti blir idømt forvaring, selv om han ikke blir domfelt for mer enn det han allerede er funnet skyldig i. (©NTB)