Vil gi 900 millioner til Avinor

<pRegjeringen foreslår en tiltakspakke på rundt 900 millioner kroner til Avinor for å sikre et godt tjenestetilbud ved Avinors lufthavner.</p

Forslaget kommer i en stortingsmelding som ble lagt fram fredag.

Pengene skal blant annet medvirke til at sikkerhetsinvesteringer ved fem lufthavner kan gjennomføres. Avinor har tidligere varslet at disse investeringene måtte utsettes.

– Avinor vil møte store utfordringer, hovedsakelig som følge av den internasjonale finanskrisen som har rammet flybransjen hardt. For å sikre at selskapet kan ha et godt tjenestetilbud ved alle lufthavnene sine, foreslår regjeringen en tiltakspakke på om lag 900 millioner kroner, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i enpressemelding.

Det helstatlige aksjeselskapet Avinor driver 46 lufthavner i Norge, 12 av dem i samarbeid med Forsvaret. (©NTB)