Vil ta bakmennene innen organisert kriminalitet

Ingelin Killengreen presenterte torsdag rapporten «Organisert kriminalitet i Norge – trusselbilde, utfordringer og anbefalte tiltak». Rapporten er ment å bidra til en nasjonal strategi mot den organiserte kriminaliteten. Foto: Morten Holm / SCANPIX Les mer Lukk

<pPolitiet må bli flinkere til å ta bakmennene som holder alvorlig kriminalitet i gang. Politidirektør Ingelin Killengreen sier mange områder er vanskelige.</p

Helere, menneskehandlere og personer som hvitvasker kriminelt utbytte går mer usikre tider i møte, men bare dersom politiet i Norge greier å arbeide på tvers av grensene i politidistriktene og med andre land.

Killengreen presenterte torsdag rapporten «Organisert kriminalitet i Norge – trusselbildet, utfordringer og anbefalte tiltak». I den strategiske analysen av det som er den organiserte kriminaliteten i Norge pekes det særlig på fem punkter som er særlig vanskelig. Nettopp disse punktene vil politidirektøren at det skal satses nasjonalt på i tiden framover.

– Organisert kriminalitet er et viktig felt som vi må arbeide kontinuerlig med, og over tid, sier Killengreen.

– Fengsel ingen trussel

Punktene det skal satses på, er økt innsats og en helhetlig innsats mot kokainomsetningen. Dette tidligere så eksklusive narkotiske stoffet er nå blitt svært vanlig, og alle de 27 norske politidistriktene har rapportert om funn av kokain.

Videre vil Killengreen at innsatsen mot kriminelle gjenger skal fortsette. De tre siste punktene i planen går på å avsløre helere av verdisaker, bakmenn i menneskesmugling og menneskehandel og avdekke hvitvasking av kriminelle penger med tanke på inndragning av verdiene.

– For mange utenlandske kriminelle er standarden i norske fengsler ikke avskrekkende, men faren for å miste utbyttet av straffbare handlinger er noe som vil svi sterkere, sier Killengreen.

Forventer grove ran

Det er lovbrytere fra noen områder og konkrete land som særlig er knyttet til kriminalitet i Norge.

Nigerianske kriminelle er i ferd med å øke sin innflytelse på kokainomsetningen, noe som tradisjonelt har gått fra Sør-Amerika via Portugal, Spania og Nederland. Fra tidligere har disse gruppene også drevet med prostitusjon og betydelig økonomisk kriminalitet.

Organiserte kriminelle fra Polen og Litauen og fra Balkan og Tyrkia er også tydelig til stede i Norge. Mens personer fra sistnevnte har hatt kontrollen over mye av heroinomsetningen og drevet mye menneskesmugling, frykter politiet mer alvorlig kriminalitet fra polske og litauiske borgere i Norge framover.

– Det vurderes som sannsynlig at det vil bli en økning av kriminaliteten begått av litauiske og polske kriminelle i tiden fremover. Særlig er det grunn til å vente økning i grove ran av personer, butikker med dyre varer, postkontorer og pengeinstitusjoner, står det i rapporten. (©NTB)