Hevder Aftenposten-oppslag er uten dekning

AVVISER KRITIKKEN: I et brev til Høyres stortingsgruppe skriver forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at det ikke stemmer at hun i 2006 mottok bekymringsmeldinger om forholdet mellom NSM og FOST. Les mer Lukk

<pForsvarsdepartementet hevder Aftenposten ikke hadde dekning for et oppslag om at forsvarsministeren allerede i mars 2006 ble advart om at Forsvarets sikkerhetstjeneste opererte i grenseland.</p

Med en ordbruk som er uvanlig krass til et departement å være, heter det blant annet følgende: «Det er derfor nærliggende å anta at Aftenposten har falt for fristelsen til å referere fra dokumenter man ikke har lest, og møter man ikke har vært til stede på.»

Kritikken kommer etter oppslaget i onsdagens avis med overskriften «Hun ble advart gang på gang».

Ny rapport

I oppslaget hevdes det blant annet at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) i minst tre år skal ha kranglet om ansvarsområdene uten at forsvarsministeren har klart å ordne opp.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) kommer nå med en ny rapport, som kritiserer arbeidsmetodene til Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Og etter det Aftenposten kjenner til, er det allerede klart at EOS-utvalget kritiserer Forsvarets sikkerhetstjeneste for å ha brukt arbeidsmetoder som tjenesten ikke har hjemmel for. Rapporten kommer etter at NSM gikk til EOS-utvalget med tre konkrete saker hvor man mente reglene kunne være brutt.

– Feilaktig

Ved en rekke anledninger har statsråden blitt advart mot at det var uklart hvor langt sikkerhetsfolkene kunne gå, og at det var en dyp konflikt mellom NSM og FOST, skriver avisen.

I en pressemelding som ble lagt ut på Forsvarsdepartementets nettsider onsdag kveld, slår departementet fast at de «kan ikke se at Aftenposten har dekning for disse påstandene».

”Det medfører ikke riktighet, slik det fremkommer i Aftenpostens artikkel (onsdag), at jeg mottok et notat i mars 2006 med bekymringsmeldinger om forholdet mellom NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og FOST (Forsvarets sikkerhetstjeneste), skriver Strøm-Erichsen i et brev til Høyres stortingsgruppe og med kopi til de øvrige partiene på Stortinget.

NTB lyktes ikke i å få noen kommentar fra Aftenposten onsdag kveld. (©NTB)