Renten skal opp igjen

KORTVARIG GLEDE: Finansminister Kristin Halvorsen gleder seg over tegn til bedring i økonomien, men minner om at den lave renten ikke varer evig. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pFinansminister Kristin Halvorsen (SV) minner om at den historisk lave renten ikke varer evig. </p

– Vi må være forberedt på at rentene over tid vil bevege seg mot mer normale nivåer. Dette må husholdninger og næringsliv ta høyde for når de planlegger for framtiden, sier Halvorsen.

Onsdag ble styringsrenten satt ned med 0,25 prosentpoeng i dagens rentemøte i Norges Bank. Styringsrenten er nå nede i 1,25 prosent.

- Vi har satt ned renten mye for å møte utfordringene som krisen ute har skapt. Siden september har vi satt ned styringsrenten med 4½ prosentenheter. Det ser ut til at produksjonen her hjemme etter hvert vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1½ prosent i løpet av det neste året, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Finansministeren mener at det er grunn til å glede seg over tegn til bedring. Hun viser til at «Norges Bank legger vekt på at finansmarkedene nå fungerer noe bedre», og legger til at vi trolig ennå ikke har «sett de fulle virkningene av regjeringens finanspolitiske tiltakspakke».

– Jeg merker meg imidlertid det som står i den siste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk om at forventningene til økt aktivitet som følge av regjeringens tiltakspakke ser ut til å materialisere seg. Det er gledelig, sier Halvorsen.