- 175 millioner til forskning i nord

<pStatsminister Jens Stoltenberg (Ap) hadde med seg forskningspenger da han tirsdag besøkte Finnmark. Godbiten kom i form av tildelinger til fem forskningsprosjekter i de nordligste fylkene.</p

– Vi bevilger 175 millioner kroner over fem år til et forskningsløft i nord. Pengene går til fem ulike prosjekter knyttet til reiseliv, energi, arktisk teknologi, og prosjekter som skal gjøre at vi kan utvikle olje- og gassvirksomheten i nord. Dette forskningsløftet er en del av regjeringens nordområdesatsing, sier Stoltenberg til NTB.

Forskningsmidlene går til kunnskapsmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark. Bevilgningen ble presentert da Stoltenberg sammen med fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) tirsdag ettermiddag besøkte det nordnorske energiselskapet North Energy i Alta.

North Energy er partner i prosjektet Kald-klimateknologi, som skal forske på hvordan bygg og anlegg og annen infrastruktur skal fungere i kaldt klima. Dette prosjektet får 48 millioner kroner av femårspotten på 175 millioner kroner. (©NTB)