Enkle grep kan redde mange liv

Sju år etter at Mosambik ble rammet av ødeleggende flom ved årtusenskiftet, var landet bedre forberedt. Blant annet var et tidlig varslingssystem på plass da oversvømmelsen rammet igjen. Enkle grep i forkant av naturkatastrofer kutter behovet for kostbare aksjoner i etterkant og redder langt flere liv, fastslår Røde Kors. Foto: Damien Schumann / SCANPIX Les mer Lukk

<pEnkle grep i forkant av naturkatastrofer kutter behovet for kostbare aksjoner i etterkant og redder langt flere liv, fastslår Røde Kors. Utenriksdepartementet er enig og stiller med millionsatsing.</p

De alvorligste naturkatastrofene i 2008  
Omlag 213 millioner mennesker ble rammet av naturkatastrofer i fjor, sammenlignet med et gjennomsnitt på 270 millioner det siste tiåret.
*87.476 mennesker omkom i jordskjelvet i Sichuanprovinsen i Kina.
* 138.366 mennesker omkom (inkludert antatt døde) i syklonen Nargis i Myanmar.
* 11 millioner mennesker ble rammet av en storflom i USA.
* 19 andre store naturkatastrofer rammet mellom 1-8 millioner hver: 11 i Asia, fem i Afrika og tre i Sør-Amerika.
* Røde Kors noterte seg til sammen 326 naturkatastrofer og 259 tekniske katastrofer i 2008, en nedgang på rundt 4 prosent fra 2007.
(Kilde: World Disaster Report) (©NTB)

– Dette er et veldig konkret arbeid. Alt fra å få værvarslinger fram til lokalsamfunn, til å bygge barrikader ved elvebreddene, sier visegeneralsekretær i Det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforbundet (IFRC) Trygve Nordby til NTB.

Nordby var tirsdag i New York for å legge fram rapporten «World Disaster Report». Foruten å summere opp fjorårets alvorligste naturkatastrofer, som rammet rundt 213 millioner mennesker, oppfordrer Røde Kors i rapporten verdenssamfunnet til å satse langt mer på å begrense virkningen av katastrofene i forkant.

Reddet fra tretoppene

Mosambik trekkes fram som et godt eksempel på hvordan systematisk forebyggende arbeid gir håndfaste resultater.

Da en flomkatastrofe rammet landet ved årtusenskiftet, var landet i sentrum for verdenspressen med spektakulære historier om redningsaksjoner av rammede innbyggere.

Med helikoptre ble hele familier hentet ut fra tretopper i flomområder, og historien om lille Rosita som ble født i et tre, gikk verden rundt. Dødstallene var store.

Cua Cua-elva i Mosambik går over sine bredder når Zambezi-elva oversvømmes, og den kan forårsake store ødeleggelser. Enkle grep i forkant av naturkatastrofer kutter behovet for kostbare aksjoner i etterkant og redder langt flere liv, fastslår Røde Kors. Foto: Damien Schumann / SCANPIX

Sju år senere rammet flommen igjen, men denne gangen var landet bedre forberedt. Et tidligvarslingssystem var på plass, og lokale myndigheter visste hvordan man skulle få folk unna flomområdene før tretoppene ble siste utvei.

Også året etter rammet flommen, men verken store dødstall, helikoptersvermer eller overskrifter i verdenspressen fulgte i kjølvannet.

– Man har fått opp veldig gode tidligvarslingssystemer, som har ført til langt mindre skader som følge av flom, konstater Nordby.

UD bevilger millioner

Nettopp slikt arbeid ønsker Røde Kors å se mer av, og i Norge er Utenriksdepartementet med på notene. I løpet av de neste dagene undertegnes en avtale som gir Norges Røde Kors flere titalls millioner over de neste tre årene til slikt forebyggende arbeid.

– Det dreier seg om hvordan vi kan få enda bedre effekt ut av de pengene som går til bistand og utvikling, ved å være tidligere ute, sier seniorrådgiver for katastrofer og klimatilpasning i Røde Kors, Erling Kvernevik, til NTB.

Å koble værvarslingssystemer med lokal kunnskap og innsats for å komme katastrofer i forkjøpet er langt mer effektivt enn å skulle bøte på en situasjon som allerede er i gang, påpeker han. Røde Kors bruker årlig om lag 60 prosent av sitt stående nødfond til værrelaterte katastrofer. Mange av dem små i omfang, men like fullt svært alvorlige for dem som rammes.

– Vi vet fra enkeltstudier at en dollar investert i forebygging vil spare oss fire dollar i reparasjon i etterkant, sier Kvernevik.

Klimaforhandlinger

Nordby understreker at det spesielt er verdens fattige som rammes av naturkatastrofer og at forebyggende arbeid på lokalt nivå også er godt utviklingsarbeid.

Kunnskapen er ikke ny, men det har tradisjonelt vært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å få samlet inn penger til det lite spektakulære, men effektive, forebyggende arbeidet. Men i kjølvannet av den store oppmerksomheten rundt klimaendringene, og effektene av dem, ser Røde Kors sitt snitt til å sette saken på dagsorden. Spesielt i forkant av det store klimaforhandlingsmøtet i København før jul.

– Så gjenstår spørsmålet om vi rent politisk vil greie å bryte igjennom lydmuren, sier Nordby. (©NTB)