– Israel ga norske jøder ny verdighet

<pOpprettelsen av Israel ga etterkrigens norske jøder ny verdighet og gjorde at de følte seg mer norske, ifølge en fersk doktorgrad.</p

Historiker Vibeke Kieding har undersøkt hvordan opprettelsen av staten Israel påvirket det jødiske miljøet i Norge i tiårene etter andre verdenskrig.


- Den jødiske staten åpnet for nye måter å være jødisk på, også her hjemme, sier Kieding til Forskning.no.


I 1948 ble Israel virkelighet.- Jøder i Norge ble veldig fort veldig Israel-fokuserte, likevel var det få som emigrerte. Israel førte heller til at de følte en større tilhørighet til Norge, og at de følte seg mer aksepterte som jødiske borgere i Norge, sier Kieding.


Nå som Israel eksisterte, følte de seg ikke lenger som sekundære borgere i Norge.
- Nå hadde de et valg med tanke på hvor de ville bo, sier hun.I tillegg til å gi en følelse av verdighet fylte Israel et slags jødisk tomrom.


- Det ble en annen måte å være jødisk på som ikke var så avhengig av det religiøse og det tradisjonsbudne. Også veldig perifere norske jøder ble mobilisert. Israel ga dem en mulighet til å være stolte over å være jødiske, sier Kieding.