Fortsatt stor avstand i pensjonsstriden

Arbeidsminister Dag Terje Andersen (t.h.) møtte onsdag formiddag forhandlingslederne for meklingen i stat og kommune, her ved Arne Johannessen (f.v.), Unio-stat, Helga Hjetland, Unio-kommune og Jan Davidsen fra LO. Andersen medgir at det er svært vanskelig å finne en løsning på pensjonssaken. Foto: Heiko Junge / SCANPIX. Les mer Lukk

<pDet er fortsatt stor avstand mellom partene i tariffoppgjøret i offentlig sektor. </p

Oslo (NTB-Steinar Schjetne): Møtet i arbeidsutvalget onsdag ettermiddag ga bare minimale bevegelser.

De ansattes organisasjoner og staten er ikke engang enige om hvilken pensjonsmodell som skal ligge til grunn for det videre arbeidet til arbeidsgruppa, ifølge forhandlingsleder Helga Hjetland i Unio-kommune.

Under et timelangt møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet onsdag ettermiddag ble det drøftet posisjoner og mulige veier ut av den fastlåste konflikten rundt framtidig pensjonsordning i offentlig sektor.

Partene gikk hver til sitt etter møtet, men skal treffes igjen i løpet av kvelden. Når er usikkert, og avhengig av hva de forskjellige forhandlingsutvalgene kommer fram til seg imellom.

Prosess

Før gruppas første møte klokka 10 onsdag formiddag var forhandlingslederne til organisasjonene helt klare på at det er deres modell, bruttolønnsmodellen som sikrer 66 prosent av sluttlønn i pensjonsutbetaling, som gjelder.

- Nå er vi inne i en prosess. Vi har lagt bort enkelte elementer som har vært vanskelige, sier Hjetland til NTB.

- En konstruktiv prosess?

- Det er i hvert fall en prosess.

- Så det har ikke vært nevneverdige bevegelser mellom partene?

- Nei.

Arne Johannessen, som er forhandlingsleder for Unio-stat, understreker overfor NTB at det kun er én modell som er aktuell å drøfte videre, bruttolønnsmodellen.

Mekling på pause

Samtlige parter skal sammen med en arbeidsgruppe ledet av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) finne en vei ut av den fastlåste situasjonen knyttet til endringer i den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Saken er så komplisert at for å avverge brudd i meklingen, valgte partene natt til onsdag å ta en pause for å sette ned arbeidsgruppen som nå skal prøve å finne svarene.

- Dette er svært vanskelig spørsmål, og har vært det hele tiden. Derfor skal nå de sentrale personene i forhandlingene sette seg ned med departementet for å finne ut av dette, sa Dag Terje Andersen før gruppas første møte onsdag formiddag.

Pensjon sentralt

De fire hovedsammenslutningene, LO, YS, Unio og Akademikerne, krever at den nye pensjonsordningen er minst like god som dagens. Det betyr at offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid skal være sikret en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når de er 65 år.

Staten på den andre siden ønsker en påslagsmodell som gjør at det lønner seg å stå i jobb lengst mulig.

Det siste utspillet fra statens side natt til onsdag ble sett på som en provokasjon av arbeidstakersiden, fordi det ikke var noe reelt nytt i utspillet, bare justeringer av tidligere tilbud, ifølge NRK.

- Svært krevende

- Dette gjelder ny pensjonsordning for flere hundre tusen arbeidstakere. Vi har holdt på med forhandlinger i flere dager, men det er svært krevende og veldig komplisert, sa meklingsmann Geir Engebretsen etter at forhandlingene var lagt på is klokka 2.15 natt til onsdag.

Han forklarer at forhandlingene ikke har strandet på detaljer, det er hele pensjonspakken for dem i offentlig sektor som det er vanskelig å komme fram til.

Den nye meklingsfristen går ut ved midnatt natt til torsdag. Innen den tid må partene ha gitt tilbakemelding til meklingsmannen om det fortsatt er grunnlag for mekling eller om det skal erklæres brudd.

Over 30.000 ansatte vil bli tatt ut allerede på streikens første dag dersom meklingen bryter sammen.