Vigrids liste til stortingsvalget godkjent

<pDen nasjonalistiske organisasjonen Vigrid har fått sin liste til stortingsvalget i Buskerud godkjent. Dermed deltar Vigrid for første gang i et stortingsvalg.</p

Drammen (NTB): Ifølge Drammens Tidendes nettutgave har alle partier som stiller liste i Buskerud, fått sine lister godkjent av fylkesvalgstyret.

I tillegg til de partiene som allerede er representert på Stortinget, har Buskerud godkjente lister for Rødt, Demokratene, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, De Grønne, Norges Kommunistiske Parti og Vigrid.

Listene oppfyller alle formelle krav i lov og forskrifter og er derfor godkjent. Flertallet i fylkesvalgstyret (Ap, SV, Sp og Venstre) ber imidlertid regjeringen om å vurdere behovet for endringer i lov og forskrift.

Anmodningen bygger på en antakelse om at Vigrids liste kan være i strid med FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Denne konvensjonen har Norge ratifisert.

Høyre, Frp og KrF ville ikke stemme for anmodningen fordi disse partiene mente det ville være å gå utenfor valgstyrets mandat.