Frp stemmer mot aktiv dødshjelp

FrPs justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<p Fremskrittspartiet kommer til å stemme for at aktiv dødshjelp fortsatt skal være straffbart når Odelstinget torsdag behandler en lang rekke forslag til endringer i straffeloven.</p

Frps landsmøte vedtok forrige helg at partiet i det nye partiprogrammet skal si ja til aktiv dødshjelp.

– Vi stemmer på grunnlag av det partiprogrammet som gjelder i dag. Det nye partiprogrammet gjelder fra valgkampen og hele nest periode fra 2009 til 2013, sier partiets justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen.

Mildere enn drap

Odelstinget skal torsdag behandle regjeringens forslag til ny straffelov der det blir foreslått at aktiv dødshjelp, eller medlidenhetsdrap som det heter i lovteksten, fortsatt skal være straffbart.

I forslaget fra regjeringen heter det at «dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, eller som av andre grunner er nær ved å dø, kan straffen settes under minstestraffen som følger av paragraf 275».

Paragraf 275 omhandler drap og slår fast at den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.

Strengere for voldtekt

Odelstinget kommer ellers til å slutte seg til forslag om en betydelig heving av straffenivået for voldtekt, grov vold og drap. Minstestraffen for voldtekt vil bli hevet til fengsel i minst tre år.

Alle former for seksuell omgang med barn under fjorten år skal anses som voldtekt og straffes med fengsel i minst tre år.

Strafferammen vil også bli hevet for kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. Stortinget vil at de økte strafferammene skal gjelde straks. (©NTB)