Meklingen utsatt – pensjon ble for vanskelig

Meglingsmann Geir Engebretsen fortalte pressen at pensjonsspørsmålet ble for komplisert for at partene kunne bli enige natt til onsdag.  Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pSpørsmålet om pensjon for offentlig ansatte ble så vanskelig at meklingen i stat og kommune rett og slett måtte ta en pause natt til onsdag.</p

Foreløpig blir det blir ingen streik og arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) skal lede en arbeidsgruppe som sammen med partene skal finne den videre gangen i forhandlingene om pensjonsavtale for offentlig ansatte.

– Veldig krevende

Den høyst spesielle arbeidsgruppen skal møtes allerede onsdag morgen. Når de regulære forhandlingene blir gjenopptatt er ikke klart.

– Det er ikke avtalt nye meklingsmøter, men det vil bli holdt løpende kontakt med partene i løpet av dagen, sa meklingsmann Geir Engebretsen etter at forhandlingene var lagt på is klokken 2.15 natt til onsdag.

– Partene møtes klokka 10 onsdag morgen. Etter dette møtet vet vi mer om framdriften i meklingen, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune i et uttalelse.

Partene satt to timer over fristen ved midnatt før de gikk hver til sitt. Til tross for at assisterende riksmeklingsmann Nils Dalseide ved 23.30-tiden ga uttrykk for optimisme og håp om enighet i løpet av natten, fant partene ut at en pause var det rette og at man sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet skulle lete etter en felles plattform.

Grunnleggende uenige

– Dette gjelder ny pensjonsordning for flere hundre tusen arbeidstakere. Vi har holdt på med forhandlinger i flere dager, men det er svært krevende og veldig komplisert, sier Engebretsen.

Han forklarer videre at forhandlingene ikke har strandet på detaljer, men at det er hele pensjonspakken for dem i offentlig sektor som det er vanskelig å komme fram til.

De fire hovedsammenslutningene, LO, YS, Unio og Akademikerne krever at offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid skal være sikret en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når de er 65 år. Staten på den andre siden skal gå inn for en påslagsmodell som gjør at det lønner seg å stå i jobb lengst mulig.

– Mange penger

Dette er svært vanskelige drøftinger med åpenbart stor avstand mellom partene. Pausen i meklingen gjelder alle de tre forhandlingene som pågår, både mellom staten og organisasjonene, mellom kommunene og for de ansatte i Oslo kommune.

– Det er en interessekonflikt og det er mange penger det er snakk om. Det er et langsiktig komplisert regelverk som skal utvikles, sier Engebretsen.

Han mener situasjonen som er oppstått ikke er alarmerende, men at det kan gi et godt grunnlag for videre forhandlinger. (©NTB)