Vil ha frikjøpsavtale med fiskerne

<pOljedirektoratet ønsker å inngå frikjøpsavtaler med fiskere som har faste bruk i innsamlingsområdene for seismikk utenfor Vesterålen og nord for Senja.</p

Stavanger (NTB): Bakgrunnen for at Oljedirektoratet nå går inn for en slik særordning, er at fiskerne blir forhindret i å bruke sine vanlige fangstredskaper på grunn av seismikkinnsamlingen.

Frikjøpsordningen gjelder faste bruk i de områdene Oljedirektoratet skal samle inn seismikk i perioden 29. juni til 9. august.

Planen er at direktoratet skal sluttføre kartleggingen av havområdene i Nordland VII og Troms II. Faste bruk er til hinder for gjennomføringen av den seismiske datainnsamlingen og Havforskningsinstituttets følgeforskning i Vesterålen.

Dekning av fiskernes økonomiske tap ved å ta bort brukene fra innsamlingsområdet skal være mest mulig lik den vanlige erstatningsordningen som gir fiskerne anledning til å søke erstatning for dokumentert inntektstap på grunn av petroleumsvirksomhet.

Særordningen for faste bruk gjelder imidlertid bare sommeren 2009.