Kronprinsfamilien flytter til Slottet

<pKronprinsfamilien flytter midlertidig inn på Slottet på grunn av rehabiliteringsarbeidene som nå pågår for fullt på Skaugum, går det fram av en melding på kongehusets hjemmesider.</p

Oslo (NTB): Regjeringens første krisepakke omfattet en bevilgning på 12,6 millioner kroner til utvendig rehabilitering av hovedbygningen på Skaugum.

Det er fasadene som det nå jobbes med, samtidig som det blir drenert rundt bygningen.

Dårlig drenering har påført bygningen fuktskader. Dreneringsarbeidet førte til at kronprinsparet den 17. mai måtte ta imot barnetoget ved porten og ikke ved trappa slik de pleier å gjøre på nasjonaldagen.

Tirsdag fikk for øvrig kronprinsparet tillatelse til å skille ut sju parseller fra Skaugum gård. I alt var det søkt om å skille ut elleve.

Skaugum har vært i kongefamiliens eie siden 1929, men det er staten som dekker utgiftene til Skaugum som residens og representasjonsbolig for tronarvingen.