Frykter ustabile soldater etter utenlandsoppdrag

Her er norske soldater i den norske utrykningsstyrken i Afghanistan fotografert tidligere i år under trening på nærstrid i bebygd område. De norske soldatene er en del av ISAF styrken i Afghanistan.Arkivfoto: Lars Magne Hovtun / FORSVARET / SCANPIX Les mer Lukk

<pPolitiet frykter at soldater som kommer hjem fra oppdrag i utlandet, kan være en sikkerhetstrussel på norsk jord.</p

Over 700 nordmenn tjenestegjør i dag for Forsvaret i åtte land. I en rapport til Justisdepartementet skriver Politidirektoratet (POD) at det er «en reell trussel» at «noen av disse personene utvikler psykiske lidelser og utagerer med våpen i det private og offentlige rom».

Politiet frykter tre scenarier: At hjemvendte soldater skal skade seg selv og sin familie, at de skader andre uskyldige sivile i Norge, og at de oppsøker kriminelle miljøer hvor de kan få utløp for adrenalinkick og spenning, eller at de utvikler egne grupper og nettverk.

Men Jon G. Reichelt, psykiater og oberstløytnant og sjef for Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet, er uenig i at hjemvendte soldater utgjør noen stor trussel. Han etterlyser dokumentasjon fra politiet.

– Kun noen få prosent har psykisk skade etter dette. De er psykisk syke og har det vondt, sier han til Aftenposten.

Forsvarssjefens talsmann Jan Ketil Steine tviler imidlertid ikke på politiets syn og sier samfunnet har en utfordring hvis hjemvendte soldater utgjør en trussel. (©NTB)