Frp på kanten av «krig» mot de kriminelle

Landsmøtet i Frp gikk i dag til votering om å la militære styrker bekjempe kriminalitet. Les mer Lukk

<pHordaland Frp med Arne Sortevik i spissen, vil sette inn militære styrker mot kriminelle bander i Norge. </p

Søndag ble resolusjonen om «krig» med ukonvensjonelle virkemidler stanset, først av redaksjonskomiteen og senere av justispolitiker og stortingskollega Jan Arild Ellingsen.

Det oppsiktsvekkende forslaget var i utgangspunktet forkastet av reaksjonskomiteen, men Sortevik gikk på talerstolen og ville ikke gi seg uten realitetsdrøfting og votering.

Først da Ellingsen anmodet landsmøtet om å besinne seg og at Frp kanskje ikke skulle være de første til å sende soldater ut i gatene, gikk Sortevik med på å fjerne ordene «militære styrker».

Lovløshet og utrygghet

Men så ble det reist innvending mot at politireserver og politistudenter skulle tas ut fra sivile jobber og studier for å «hjelpe» statsminister Jens Stoltenberg ut av et uføre hans egen regjering har brakt landet opp i.

Etter en del fram og tilbake sluttet landsmøtet seg til et forslag om å oversende hele teksten til stortingsgruppen for videre behandling.

I teksten heter det at regjeringen Stoltenberg har skapt økt lovløshet og utrygghet og at regjeringen fører krig mot politiet istedenfor de kriminelle.

– Landsmøtet krever at regjeringen tar i bruk utradisjonelle virkemidler for å gjennomføre en «krig» mot kriminalitet. Blant virkemidler er utvidet lovgrunnlag for politivirksomhet og for opptak og bruk av bevis, bruk av politireserver og politistudenter samt militære styrker, etablering av hurtigdomstoler og provisoriske fengsler, styrket grensekontroll, lukkede asylmottak og omgående utvisning av asylsøkere/innvandrere som begår straffbare handlinger, heter det i forslaget.

I skuffen

Som altså ble oversendt og trolig havner i en skuff i Frps gruppesekretariat på Stortinget.

– Ingen skal være i tvil om at jeg støtter intensjonen bak forslaget, men jeg ber landsmøtet tenke seg godt om her, sa Ellingsen.