Skyldte på Kristin og angret

I en tidligere hemmelig forklaring forteller Lars Grønnerød at det bare er Kristin Kirkemo som kjenner sannheten om drapene på Orderud. Siden trakk han forklaringen og hevdet den var løgn. Les mer Lukk

<pI en hittil ukjent forklaring, hevder Lars Grønnerød (51) at det kun er Kristin Kirkemo som kjenner sannheten om Orderud-drapene. Senere trakk han forklaringen tilbake.</p

Inneholdet i den omstridte forklaringen har blitt holdt hemmelig siden 2004, melder VG. Dokumentet med Grønnerøds påstander er oversendt Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og kan få betydning for om han eller ekteparet Per og Veronica Orderud skal få belyst sine saker på nytt.

I forklaringen hevder Grønnerød blant annet at han aldri overleverte noen revolver til Per Orderud rett før drapet, men at det var Kristin Kirkemo som ba ham si dette. Han hevder også at Kirkemo «sto bak drapene». I tillegg hevder han det «bare er Kristin av de dømte som kjenner sannheten om Orderud-drapene».

Grønnerud sier at han kort tid etter at forklaringen var avgitt, ga beskjed om at han ikke ville signere dokumentene fordi han ikke ville forklare seg uriktig. Men den forklaringen VG har fått tilgang til, har signaturen til Lars Grønnerød. I forklaringen hevder Grønnerød at han aldri fortalte sannheten om drapene fordi han var forelsket i Kirkemo og ønsket å beskytte henne.

Grønnerød ble i 2002 dømt for medvirkning til overlagt trippeldrap på Orderud gård sammen med Kristin Kirkemo og Per og Veronica Orderud.

Kristin Kirkemo ønsker ikke å kommentere påstandene fra sin ekskjæreste.