Amerikansk domstol: – Lightsigaretter er lureri

<pTobakksindustrien villeder røykere når den merker noen typer sigaretter som «light», avgjorde en ankedomstol i USA fredag.</p

Disse light-sigarettene er like helseskadelige som andre sigaretter, fastslår domstolen.

Tobakksprodusentene anket saken videre etter at de ble felt i en lavere rettsinstans i august 2006.

Domstolen krever at tobakksprodusentene nå må fjerne betegnelser som «light» og «natural» fra sigarettpakkene. Det er ventet at saken vil bli anket videre til høyesterett. (©NTB)