- Krigsforbrytere er ikke velkomne

arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) utelukker asylopphold for personer som har begått krigsforbrytelser. Andersier påpeker samtidig at undersøkelsene så langt viser at UNE ikke har gitt opphold til folk med sentral tilknytning til Taliban.FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<p– Folk som har begått krigsforbrytelser er ekskludert fra å få asyl i Norge, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) i Stortinget onsdag.</p

Uttalelsen kom etter at Aftenpostens opplysninger om talibanere som har fått opphold i Norge, ble tatt opp etter møtets slutt onsdag av Per Sandberg (Frp).

Han etterlyste nye retningslinjer for opphold og satte spørsmålstegn ved praksisen til Utlendingsnemnda (UNE). Sammen med Høyre tok Frp opp kravet om endring av retningslinjene for å få asyl. De vil også gjøre det mulig for regjeringen å kunne instruere UNE.

Bjørg Tørresdal (KrF) slo fast at Norge ikke skal være nødhavn for terrorister eller krigsforbrytere, eller noe tilfluktssted for personer som bryter internasjonal lov.

Avventende statsråd

Andersen var ikke villig til å gå inn i noen debatt om retningslinjene uten å ha satt seg nærmere inn i saken.

– Jeg tar den så alvorlig at jeg vil gå grundigere inn i den enn å konkludere på grunnlag av noen oppslag i en avis. Spesielt siden de undersøkelsene vi har gjort, og informasjoner vi har fått, viser at historien på noen områder er noe annerledes enn det Aftenposten skriver, sa han.

Han sa imidlertid at undersøkelsene så langt viser at UNE ikke har gitt opphold til folk med sentral tilknytning til Taliban. UNE har også, ifølge statsråden, aldri bekreftet at et ukjent antall talibanere har fått opphold i Norge

Statsråden har bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om en praksisredegjørelse på bakgrunn av det som er kommet fram.

– På bakgrunn av fakta vil vi ta stilling til hvilke grep som skal gjøres videre, sa Andersen.

– Totalt uakseptabelt

– For Frp er det som Aftenposten skriver om totalt uakseptabelt. Det underminerer asylinstituttet til de grader. Det snur intensjonene i asylinstituttet fra å gi muligheter til å gi beskyttelse til personer som er forfulgt til å gi beskyttelse til personer som har begått forbrytelser. Det synes jeg ikke Norge kan være bekjent av, sa Sandberg.

Høyres Bent Høie hadde forventet at statsråden hadde tatt saken mer alvorlig.

– Her står vi overfor en situasjon der hele tilliten til det norske asylinstituttet står i fare for å bli rammet av mangel på folkelig oppslutning på grunn av den praksis som blir fulgt. Jeg hadde forventet at statsråden hadde sagt at retningslinjene skal gjennomgås på nytt og endres, sa han. (©NTB)