Pentagon har forsynt Taliban med våpen

<pVåpen og ammunisjon som Pentagon har sendt til de amerikanske styrkene i Afghanistan, har i stedet havnet hos Taliban-opprørere. </p

Av 30 magasiner som nylig ble funnet på drepte opprørere, viste 17 seg å inneholde patroner av samme type som de amerikanske soldatene i landet benytter, skriver The New York Times.

Tilsvarende stikkontroller har også avdekket at amerikanske våpen har kommet på gale hender.

Amerikanerne frykter at korrupte afghanske sikkerhetsfolk, som har mottatt store mengder våpen og ammunisjon fra Pentagon de siste årene, bidrar til å forsyne opprørerne.

Tidligere i år kritiserte den amerikanske riksrevisjonen Pentagon for manglende kontroll med våpen overlatt til de afghanske sikkerhetsstyrkene, etter at det ble funnet dokumentasjon for at de var forsvunnet.

Pentagon hevder å ha grepet fatt i problemet og har opprettet en database over våpen som deles ut til afghanske styrker.

Noe tilsvarende register eksisterer derimot ikke for ammunisjon, og det er derfor vanskelig å fastslå med sikkerhet hvordan opprørerne skaffer seg tilgang til dette.

De 38.000 amerikanske soldatene i Afghanistan har ingen rutine på å registrere våpen og ammunisjon som blir funnet på slagmarken, og omfanget av problemet er derfor uklart.