Ville at politifolk skulle delta i krigshandlinger

<pPolitiet og Forsvaret skal i fjor høst ha vært i åpen konflikt i Afghanistan. Norske politifolk nektet å delta i en stor militær offensiv mot opprørere.</p

– Forsvaret ville ha oss med på rene militære aksjoner. Det lå langt utenfor vårt mandat. De hadde ikke respekt for rollefordelingen, sier politibetjent Dag Arne Guttormsen fra Askøy til Bergens Tidende.

Forsvaret skal i oktober i fjor ha lagt fram detaljerte planer som inkluderte aktiv medvirkning fra den norske politistyrken i en militær operasjon.

– Det var en ren offensiv, militær operasjon. Vi var ikke orientert, og vi hadde ikke deltatt i planleggingen, sier Guttormsen, som var fungerende teamleder i det norsk-afghanske politiprosjektet.

Hans umiddelbare reaksjon var at planene gikk helt på tvers med retningslinjene for hva norsk politi skal gjøre i Afghanistan, og han nektet å la sine politifolk delta i operasjonen.

Også Utenriksdepartementets utsendinger reagerte og tok saken opp med ambassadøren. Den havnet til slutt hos Politidirektoratet og Justisdepartementet, som begge konkluderte med at norsk politi ikke hadde noe i en slik militæroperasjon å gjøre.

Både den militære ledelsen og den nåværende lederen for de norske politifolkene i Afghanistan bekrefter at det har vært samarbeidsproblemer og en uklar rollefordeling, men sier at de nå er svært fornøyd med samarbeidet. (©NTB)