Voldsutsatte barn får alarmtelefon i juni

Den nye alarmtelefonen opprettes etter sterkt påtrykk av Barneombudet, som ikke minst oppfordrer voksne til å ta kontakt hvis de har den minste mistanke om at barn har det vondt eller vanskjøttes. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com) Les mer Lukk

<pBarnas egen alarmtelefon åpner i begynnelsen av juni. Telefonen blir døgnåpen, gratis og vil gjøre det mye lettere for voldsutsatte barn og bekymrede voksne å få kontakt med hjelpeapparatet.</p

Oslo (NTB-Arne Børcke): Alarmtelefonen har fått nummeret 116 111, som nå endelig er godkjent av Post- og teletilsynet. Nummeret er EU-harmonisert og er likt i alle land i EU og EØS, opplyser ekspedisjonssjef Haktor Helland i Barne- og likestillingsdepartementet til NTB.

Den nye alarmtelefonen opprettes etter sterkt påtrykk av Barneombudet, som ikke minst oppfordrer voksne til å ta kontakt hvis de har den minste mistanke om at barn har det vondt eller vanskjøttes.

I dag er bekymringsmeldere henvist til forskjellige instanser – politi, barnevern, skole, sosialtjeneste. Nå skal barn og voksne slippe følelsen av å løpe spissrot for å nå fram med sitt viktige budskap. På et enkelt telefonnummer skal de møte kompetent personell i den andre enden.

116 111

– Dette er veldig bra. Endelig kan vi komme i gang. Vi er klar fra dag e n bare vi får en oppstartsdato. Da vil vi være fullt bemannet med kvalifisert personell, og alle tekniske systemer vil være døgnkontinuerlig operative, sier prosjektleder Jan Kristian Sæbø i Kristiansand kommune til NTB.

Prosjektlederen er meget fornøyd med nummervalget. 116 111 er etter hans mening enkelt og greit å forstå for barn.

– Jeg tror dette er et bra nummer. Jeg er veldig fornøyd med valget, sier han.

Kristiansand har fått en sentral funksjon i opplegget med alarmtelefon for barn. Telefoner fra kommuner uten slik tjeneste, blir automatisk kanalisert til Barnevernvakta i Kristiansand, som umiddelbart videreformidler samtalen til rette offentlige instans.

Gammel idé

Ideen om et enkelt nødnummer for barn ble lansert allerede på Trond-Viggo Torgersens tid som barneombud på 1990-tallet. Først nå blir den en realitet.

Det skjer etter mønster fra Island, som i flere år med vellykket resultat har hatt et sentralt nødnummer for barn. «Alle» barn på sagaøya kjenner nummeret.

Sist sommer la Barneombudet fram for Barne- og likestillingsdepartementet en 22 siders rapport om behovet for alarmtelefonen. Ombudet hadde blant annet disse kravene til en alarmtelefon:

*Ett nummer uansett hvor man ringer fra.

*Gratis.

*Alltid åpen.

*Betjenes av fagfolk.

– Man kan alltids ringe politiet hele døgnet. Men alarmtelefonen vil gjøre det lettere å ta kontakt for å melde fra om barn som lever vanskelige liv, enten det gjelder overgrep, omsorgssvikt eller vold, sier barneombud Reidar Hjermann til NTB.