Regjeringen bruker 9,5 milliarder mer

Regjeringen bruker 9,5 milliarder mer Les mer Lukk

<pRegjeringen bruker 9,5 milliarder kroner mer av oljepengene i revidert budsjett for å dempe veksten i ledigheten.</p

Samlet bruker regjeringen nesten 130 milliarder kroner fra oljeinntektene, det tilsvarer 5,7 prosent av forventet avkastning fra oljefondet. Budsjettet for 2009 er det mest ekspansive på mer enn 30 år.

– Vi har handlet raskt og kraftig for å dempe virkningene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget på produksjon og sysselsetting, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

– Utfordrende

Hun sier videre at finanskrisen har rammet realøkonomien, og Norges handelspartnere rammes hardt. Dette påvirker også norske eksportbedrifter og norsk økonomi, og finansministeren beskriver situasjonen som en «utfordrende tid».

– Regjeringens aktive økonomiske politikk, gunstig næringsstruktur og en stor offentlig sektor med gode fellesskapsløsninger bidrar til at utslagene ser ut til å bli langt mindre i Norge enn mange andre land, sier Halvorsen.

Det er likevel ingen tvil om at ledigheten vil øke framover, og i sine nye prognoser regner regjeringen med at arbeidsledigheten vil nå 3,75 prosent av arbeidsstyrken i år, og opp imot 4,75 prosent neste år. Det vil si rundt 120.000 ledige i 2010. De siste oppdaterte ledighetstallene fra Nav viser at nå er nær 73.000 personer ledige.

Ingen krisepakke

Den rødgrønne regjeringen vil likevel ikke legge fram en ny, omfattende krisepakke i revidert nasjonalbudsjett. I stedet legger den opp til å forsterke tiltakspakken fra januar ved å øke utgiftene på enkelte utvalgte områder.

Kommunene styrkes med 1 milliard kroner i form av økte rammeoverføringer til kommunene.

Posten sliter med store underskudd på grunn av finanskrisen og blant annet fordi de er pålagt å utføre ulønnsomme tjenester. Regjeringen vil derfor kjøpe ulønnsomme post- og banktjenester fra Posten Norge for 518 millioner kroner.

Andre konkrete tiltak er forslaget om 5.000 nye tiltaksplasser for arbeidsledige og 4.200 nye studieplasser. Forsvaret får 505 millioner kroner mer til utenlandsoppdrag, og regjeringen foreslår 200 millioner kroner mer til bistand.

Ingen skattelette

Skattereduksjoner og redusert arbeidsgiveravgift har vært opposisjonens og næringslivets krav før revidert, men regjeringen gjør ingen vesentlige endringer i skatte-og avgiftsopplegget.

På grunn av rentenedgangen foreslår regjeringen Stoltenberg at utgiftene til rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg reduseres med 294 millioner kroner, men kompensasjon for renter og avdrag knyttet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser reduseres med 282 millioner kroner. Tilskuddene til Statens Pensjonskasser foreslås redusert med 341 millioner kroner. (©NTB)