E. coli-mistanke i barnehager

<pI en barnehage på Østlandet og en på Vestlandet er det brutt ut mage-tarminfeksjon. E. coli-infeksjon er påvist hos ett barn.</p

Det er ennå ikke kjent hva slags type E. coli barnet er smittet av. Det er heller ikke kjent om smitten kan ha sammenheng med det nasjonale sykdomsutbruddet.

I den ene barnehagen har ni barn vært syke, mens tre har vært syke i den andre.

– På grunn av tilfellene de siste månedene med alvorlig sykdom etter E. coli-smitte, har vi bedt leger og foreldre være ekstra årvåkne og varsle slike hendelser til oss tidlig, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

– Så langt har vi ikke holdepunkter for at disse to utbruddene har noe med E. coli-utbruddet å gjøre. Vi etterforsker likevel utbruddene grundig, slik at vi har all nødvendig informasjon dersom laboratorieanalysene av barnas prøver skulle vise at sykdommen skyldes den samme E. coli som har gitt alvorlig sykdom hos flere barn denne vinteren, sier Aavitsland. (©NTB)