- Ikke bruk munnbind

- Ikke bruk munnbind
<pHelsemyndighetens pandemikomité fraråder bruk av munnbind mot eventuell svineinfluensasmitte i Norge. Det vil snarere øke enn hindre spredning, ifølge helsedirektøren.</p

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sa på en pressekonferanse onsdag etter møte i Pandemikomiteen at det ikke er dokumentert at bindbruk kan redusere eventuell smitte. Tvert om mener komiteen, i likhet med Verdens helseorganisasjon (WHO), at munnbind kan være med på å øke spredningen.

Det er ikke anbefalt noe nytt reiseråd til Mexico, annet enn at eventuelt reisende bør utsette avreise til senere dersom ikke reisen absolutt må gjennomføres nå.

Pandemikomiteen

Pandemikomiteen finner heller ingen grunn til å anbefale at ansatte og pasienter på sykehus eller sykehjem bør bruke slike munnbind, men her kommer institusjonens egne hygienerutiner inn.

– Dersom det er rutiner som gjelder dråpesmitte fra munn og nese, noe som er et kjent fenomen på slike steder, bør munnbind brukes. Og ansatte behøver ikke avansert beskyttelsesutstyr som «romdrakter» og visir, sier Larsen.

Pandemikomiteen gir ifølge helsedirektøren full støtte til standpunktet om at medikamentet Tamiflu bare skal brukes av dem som har influensasymptomer, og at medikamentet inntas i løpet av de første 48 timene.

Nye smitteprøver

I forgrunnen to av myndighetenes talspersoner, overlege Bjørn Iversen (t.v.) og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet opplyste på pressekonferansen at det tidlig onsdag var kommet inn mellom 25 og 30 nye influensasmitte-prøver for testingen. Verken i Norge eller i andre nordiske land er det hittil påvist svineinfluensa, ifølge overlegen.

Norske helsemyndigheter går ut fra at 28 personer er bekreftet døde i Mexico av influensaen, selv om opplysningene er usikre. 64 regner man med er syke i fem amerikanske delstater. Et to år gammelt barn skal være dødt som følge av denne influensaen, ifølge Iversen.

Ellers forholder Folkehelseinstituttet seg til at mellom seks og 13 i Canada er smittet av noe som kan være svineinfluensa, mellom tre og elleve tilfeller er påvist på New Zealand, to i Israel, to i Spania, to i Storbritannia, tre i Tyskland og én i Østerrike.