Brustad legger skylda på Aker

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad holdt en pressekonferanse om Aker-saken utenfor Nærings- og handelsdepartementet onsdag kveld. Foto: Lise Åserud / SCANPIX Les mer Lukk

<pNæringsminister Sylvia Brustad (Ap) holder fast ved at staten ble informert for dårlig om de omstridte Aker-transaksjonene.</p

Statsråden sendte mandag et 13 sider langt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og det er lite selvkritikk å spore fra Brustad og regjeringen.

– Redegjørelsen viser at selskapet ikke har informert og involvert eierne på en tilstrekkelig god måte. Vi er avhengig av å bli ordentlig informert, og det er selskapenes plikt å involvere eierne i slike saker. Det har dessverre ikke skjedd, sier næringsministeren til NTB.

Hun står fast ved at transaksjonene i sin helhet må opp på generalforsamling i Aker Solutions, og ber Stortingets presidentskap om å få holde en muntlig redegjørelse når den uavhengige verdifastsettelsen av de fem aktuelle Aker-selskapene foreligger i slutten av mai.

– Se framover

Ifølge Kjell Inge Røkke avslo Næringsdepartementet et tilbud om innsideinformasjon om de aktuelle transaksjonene i et møte 13. mars. Dette avviser Brustad i sin skriftlige redegjørelse.

– Departementet mottok ingen tilbud om innsideinformasjon og avviste derved heller ikke å motta innsideinformasjon, heter det.

Brustad skriver også at Aker-sjef Øyvind Eriksen i det halvtimelange møtet lovet at en eventuell transaksjon av resterende aksjer i Aker Oilfield Services til Aker Solutions ville bli gjennomført slik at man skulle unngå spørsmål ved transaksjonsverdiene og betingelsene.

Røkke hermet etter Brustads dialekt og gjorde etter manges mening narr av næringsministeren da han møtte pressen i forrige uke. Men Brustad mener forholdet mellom henne og Akers hovedeier er irrelevant i denne sammenhengen.

– Denne saken handler verken om ham eller meg. Jeg opplever at vi begge er opptatt av å finne en løsning i saken, og det er positivt. Nå må vi se framover, sier hun.

Forsvarer Kjøll

Statens representant i Aker Holding-styret, Berit Kjøll, har måttet tåle kritikk for sin håndtering av Aker-saken. Brustad understreker imidlertid flere ganger i sitt brev til Stortinget at Aker-ledelsen har et selvstendig ansvar for å informere departementet.

«De møter Nærings- og handelsdepartementet har med et styremedlem erstatter ikke den kontakt som det i alminnelighet tilligger daglig leder og styreleder å ha med aksjeeierne på selskapets vegne», heter det i redegjørelsen.

Også kritikken mot aksjonæravtalen, som ble forhandlet fram da staten kjøpte seg opp i Aker sommeren 2007, avvises av Brustad.

– Avtalen er en tilleggsavtale som har som formål å sikre Aker Solutions på norske hender. Vanlige lover og regler gjelder i tillegg, som allmennaksjeloven og prinsippet for god selskapsledelse, understreker hun.

Tror på løsning

Til tross for harde ord fra Røkke og Aker, tror Brustad at det er mulig å finne fram til en løsning på den betente striden – så snart den uavhengige verdivurderingen foreligger.

– Det er positivt at Aker Solutions vil legge fram obligasjonslånet for en generalforsamling, at oppgjøret er stilt i bero og at de aktuelle selskapene fortsetter som selvstendige enheter mens prosessen pågår, sier hun.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil behandle svarbrevet fra næringsministeren i tirsdagens møte. Opposisjonspartiene har allerede antydet at det vil bli åpnet sak og avholdt høring om Aker-transaksjonene. (©NTB)

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad holdt mandag fast ved at staten ble informert for dårlig om de omstridte Aker-transaksjonene