Aldring truer Kinas velstand

UTSPILT: Kina kan gå på en skikkelig eldresmell. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pKinas økonomiske vekst og sosiale stabilitet er truet av en befolkning som blir gammel før landet blir virkelig velstående, advarer en ny rapport.</p

Kinesiske myndigheter står overfor en betydelig utfordring for å behandle det voksende problemet ordentlig, heter det i rapporten fra det USA-baserte Center for Strategic and International studies.

Innen 2050 vil Kina ha en befolkning på 438 millioner mennesker som er eldre enn 60 år, og over 100 millioner vil være over 80 år gamle. Landet vil bare ha 1,7 voksne i arbeidsdyktig alder for hver person over 60 år, mens det i 1975 var 7,7.

Store konsekvenser

– Aldringen av Kinas befolkning utgjør en stor utfordring med konsekvenser langt ut over pensjonspolitikken, skriver forfatterne av rapporten.

– Aldringen truer med å legge en stigende byrde på de unge og skape en langsom økonomisk vekst og langsom vekst i levestandard. Den kan bli en sosialt destabiliserende kraft i et land der en rask modernisering allerede stresser de sosiale mønstrene, heter det.

Befolkningsveksten er blitt langsommere de siste 30 årene etter introduksjonen av ett-barn-politikken for de fleste par på 1970-tallet. Men folk lever lenger nå på grunn av stigende levestandard etter den halsbrekkende moderniseringsprosessen.

Tradisjonelle bånd brutt

Landet er dårlig forberedt på å ta imot en grånende befolkning. De offentlige pensjonsfondene er betydelig underfinansiert, og moderniseringen med sine mindre familier har fjernet den tradisjonelle støtten for de eldre. Det samme er altså antall personer i arbeid som kan støtte de gamle.

– Kinas aldersbølge kommer til et samfunn som er midt inne i sin egen utvikling, sier en av rapportens forfattere, Richard Jackson.

Myndighetene arbeider for å skape et sosialt sikkerhetsnett som skal erstatte det gamle tilbudet der statseide fabrikker og andre arbeidsplasser sørget for de ansatte fra krybbe til grav.

Bare en av tre

Regjeringen i Beijing brukte vel 276 milliarder yuan, omtrent det samme beløpet i kroner, på sosial velferd og arbeidsplasser i 2008. Det var en økning på 19,9 prosent fra året før. Regjeringen har også kunngjort at pensjonene vil stige 10 prosent i år.

Men virkningen er begrenset, for bare noe under en tredel av Kinas arbeidsstyrke har noen som helst pensjonsordning i dag. Hvis regjeringen ikke reagerer raskt og kraftig, vil pensjonister få det meget vanskelig i livets siste fase.

Minstepensjon for alle

– Samordnet handling trengs nå for å sikre at Kinas økonomiske grunnlag skal forbli sterkt når landet kommer ut av den nåværende krisen, fastslår rapporten.

– Slike tiltak kan til og med minske krisen ved å styrke investorenes tillit til regjeringens styringsevne.

Rapporten foreslår at Kina innfører en minstepensjon for alle. Det vil være dyrt på kort sikt, men ha langsiktige fordeler.

– Uten en effektiv pensjonspolitikk er det vanskelig å se for seg en velstående, langsiktig framtid for Kina, konkluderer forfatterne. (©NTB)