Medietilsynet godtar TV-reklame for små partier

ULOVLIG: Medietilsynet vurderer å gi de 14 tv- kanalene som viste Høyres reklamefilm tidligere i år en advarsel. (Foto: Skjermdump fra Høyres reklamefilm). Les mer Lukk

<pMedietilsynet mener det er lovlig å sende TV-reklame for små partier som Pensjonistpartiet, men ikke for et stort parti som Høyre.</p

Politisk reklame  
Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg fastslo i desember i fjor at TV Vest (nå TV Aftenbladet) hadde lov til å sende tre korte reklameinnslag for Pensjonistpartiet ved valget i 2003.
* TV Vest hadde fått en bot på 35.000 kroner av Medietilsynet for visningene. Kanalen, som eies av Stavanger Aftenblad, nektet å godta boten. Kanalen tapte i tingrett og Høyesterett, men vant i Strasbourg.
* Mange tolket dommen slik at det var fritt fram for politisk TV-reklame. Regjeringen var uenig, og det var ventet at den ville anke dommen. I stedet bestemte kulturminister Trond Giske (Ap) seg i mars for å forandre NRK-plakaten og gjøre enkelte andre endringer for å sikre små partier sendetid på TV. Dermed mener Giske dommen er oppfylt.
* Kulturministeren har møtt sterk motbør både fra jurister og mediebransjen. Han er kritisert både for å ville overstyre NRK og for ikke å bøye seg for dommen.
* Da det midt i mars ble klart at dommen fra Strasbourg ikke ville bli anket, og dermed var rettskraftig, sendte 15 lokal-TV-stasjoner en reklamefilm for Høyre.
* De 15 som sendte reklamen var: Avisa Nordland TV, BTV, Fvtv, Hålogaland TV, TV Aftenbladet, TV Aust-Agder, TV Budstikka, TV Follo, TV Haugaland, TV Helgeland, TV Romerike, TV Sunnmøre, TV Telemark, TKTV og VF24.
* Medietilsynet har vurdert reaksjoner overfor de 15 stasjonene. Fredag kom konklusjonen. Tilsynet vurderer en advarsel og ber om stasjonenes syn på dette innen 20. mai. (©NTB)

Tilsynet vurderer å gi de 15 lokal-TV-stasjonene som sendte en reklamefilm for Høyre i mars i år, en advarsel. TV Aftenbladet i Stavanger får derimot ingen advarsel etter å ha sendt reklame for Pensjonistpartiet på samme tid.

Strasbourg-dom

Medietilsynet mener dette er i samsvar med avgjørelsen i Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i desember i fjor. Der ble TV Vest (nå TV Aftenbladet) frikjent for å ha sendt en reklamefilm for Pensjonistpartiet ved valget i 2003.

Tidligere var TV Vest dømt både i tingrett og Høyesterett og til å betale en bot på 35.000 kroner for å ha sendt ulovlig TV-reklame i 2003.

Medietilsynet tolker dommen slik at den gir TV-stasjoner rett til å sende reklamefilmer for små partier som ikke har tilgang til TV på annen måte, men ikke for et stort parti som Høyre.

Helt uenig

– Medietilsynet bruker regjeringens snevre tolkning av dommen i Strasbourg, en tolkning som vi er uenige i. Vi mener at avgjørelsen i Strasbourg gjelder hele totalforbudet mot politisk reklame, sier redaktør Per Fjeld i TV Aftenbladet.

Han har frontet TV Vest-saken gjennom alle rettsinstanser til TV-stasjonen vant i EMD i desember.

Han sier at TV Aftenbladet er innstilt på å fortsette å sende politiske reklameinnslag hvis de får spørsmål om det. Han viser til at dommen også åpner for reklame for religiøse ytringer, og ser ikke bort fra at også slike innslag nå kan bli sendt på TV Aftenbladet.

Vil beholde forbud

Det var ventet at regjeringen ville anket dommen i Strasbourg. I stedet valgte kulturminister Trond Giske (Ap) å legge fram forslag til endringer i NRK-plakaten som skal sikre små partier adgang til NRK. Han har også vist til at små partier kan slippe til på den nye Frikanalen.

Høyres mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen er overrasket. (Foto:Scanpix).

Ved å gjøre disse og enkelte andre endringer, mener regjeringen at forbudet mot politisk reklame kan bli stående.

Det er Høyre helt uenig i.

Ønsker rettssak

– Jeg konstaterer at Medietilsynet følger regjeringens tolkning av dommen. Den er vi uenige i. Vi mener totalforbudet mot politisk TV-reklame bør oppheves, sier Høyres mediepolitiske talsmann Olemic Thommessen.

– Vi synes det er overraskende at Medietilsynet mener det er forskjell på små og store partier. Signalet fra Menneskerettighetsdomstolen er så sterkt at vi mener dette burde vært prøvd for en norsk domstol på nytt.

Thommessen får støtte fra advokat Kyrre Eggen som førte saken for TV Vest i Strasbourg.

Han har tidligere uttalt at det absolutte forbudet mot TV-reklame ikke står seg mot dommen. Han mener at TV-stasjonene ikke risikerer noe ved å sende politisk reklame.

Saken fortsetter

TV-stasjonene har fått frist til 20. mai med å uttale seg om varselet om advarsel. Deretter vil Medietilsynet ta en endelig avgjørelse om det skal gis en advarsel.

Hvis TV-stasjonene får advarsel, kan de anke den til Markedsrådet. Etter det NTB forstår, kan en eventuell advarsel også bringes inn for retten av stasjoner som ikke godtar avgjørelsen.

Medietilsynet understreker at deres avgjørelse er basert på den rettstilstand som foreligger på det tidspunkt det sendes politisk TV-reklame. Når tiltakene som regjeringen har varslet, blir satt i verk, vil det foreligge en ny situasjon som også eventuell reklame for små partier må vurderes ut fra. (©NTB)