Truet med omskjæring – fikk oppholdstillatelse

<pJenter som er kjønnslemlestet, er roligere og mindre interessert i gutter. Det var argumentet til den etiopiske faren, og førte til at familien fikk oppholdstillatelse.</p

Oslo (NTB): I en enstemming dom i Utlendingsnemda (UNE) fikk en etiopisk familie oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, etter at foreldrene hadde levert et varmt forsvar for kjønnslemlestelse. Foreldrene gjorde det klart at de ville omskjære datteren dersom de måtte vende tilbake til Etiopia, skriver Aftenposten.

Resultatet var at UNE klassifiserte datteren som en flyktning med krav på beskyttelse i henhold til Utlendingsloven. Dermed fikk både datteren og foreldrene oppholds-og arbeidstillatelse.

Dette er en av en rekke saker hvor nemnda har overprøvd Utlendingsdirektoratet, og innvilget opphold til afrikanske familier.

– Det er helt absurd. Jeg kan ikke forstå at UNEs fortolkning av barnekonvensjonen er korrekt. Det er mange eksempler på at jenter likevel blir kjønnslemlestet selv om foreldrene får opphold, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann Bent Høie.

Frp vil nå ta opp UNEs praksis i Stortingets kontrollkomité. (©NTB