Nederlandske barn har det best i Europa

Illustrasjonsfoto: Colourbox
<pNederlandske barn har det best i Europa, men svenske og norske barn følger hakk i hæl, viser en ny rapport.</p

Mer om saken  

* Universitetet i York har rangert barns velferd i 29 europeiske stater. Dette er de seks første og de seks siste landene på lista:

* 1: Nederland
* 2: Sverige
* 3: Norge
* 4: Island
* 5: Finland
* 6: Danmark
---
* 24: Storbritannia
* 25: Romania
* 26: Bulgaria
* 27: Latvia
* 28: Litauen
* 29: Malta

(Kilde: AFP)

Forskere ved York-universitetet i England har tatt for seg barn og unge opp til 19 år i 29 europeiske land på oppdrag for Aksjonsgruppen for barn i fattigdom (CPAG).

43 ulike kriterier er vurdert, blant dem barnedødelighet, overvekt, fattigdom og boligsituasjon.

Norge topper statistikken innen kategorien godt nabolag, og norske og skandinaviske barn har også lav risikoatferd ved at de røyker og drikker mindre og debuterer seinere seksuelt enn i andre europeiske land.

Verst på Malta

Barn på Malta havner aller nederst på lista, men også i Litauen, Latvia, Bulgaria og Romania har mange barn svært dårlige oppvekstvilkår.

Storbritannia havner oppsiktsvekkende langt ned på oversikten på 24. plass, selv om landet regnes som en av verdens sterkeste økonomier.

En av hovedårsakene er at mange britiske barn vokser opp i familier der ingen av foreldrene arbeider, konstaterer forskerne.

Sjefen for CPAG, Kate Green, minner om at forrige gang Storbritannia kom sist på lista, reagerte befolkningen med sjokk.

– Vi trenger en kritisk gjennomgang av hvorfor andre land gjør det bedre enn oss, mener hun.

Budsjett for barn

Den britiske regjeringen sier de har gjort framskritt de siste par-tre årene, men CPAG oppfordrer likevel regjeringen om å sette inn tiltak for å bedre barns vilkår i budsjettet.

– Vi har ikke råd til et budsjett som ikke gjør noe for å bedre barns vilkår. Rapporten vår viser at det er en klar sammenheng mellom barns velferd og barn som lever i fattigdom, sier CPAG-sjef Kate Green.

– Hvis vi mislykkes i å beskytte familier som opplever økonomiske nedturer, vil framskrittene når det gjelder beskyttelse av barns velferd, reverseres, sier hun.(©NTB)