Aker utsetter oppgjør for omstridt handel

<pAker Solutions har satt en internasjonal investeringsbank til å vurdere de omstridte transaksjonene, opplyser selskapet lørdag. </p

Oslo (NTB-Ole Morten Eriksen): Noe oppgjør for aksjehandelen vil ikke skje før resultatet er klart.

En annen internasjonal investeringsbank er samtidig engasjert som rådgiver for å hjelpe Aker Solutions i konsernets videre strategiske arbeid i kjølvannet av overtakelsen av selskaper fra Aker ASA-konsernet.

– Hvilke internasjonale investeringsbanker som er engasjert, har jeg ikke anledning til å kommentere, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Aker Solutions til NTB.

Press

– Aker Solutions har de siste to ukene vært under et betydelig press, og det er behov for å klargjøre forhold knyttet til de aktuelle transaksjonene. Den ene investeringsbanken skal foreta en uavhengig gjennomgang slik at vi forhåpentlig kan nærme oss en avklaring i denne saken, uttaler Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions, i en pressemelding lørdag.

Regjeringen har krevd en uavhengig verdivurdering av de omstridte Aker-andelene. Fra før har staten hyret inn Pareto Securities til å gå gjennom de finansielle sidene ved transaksjonen mellom Aker og Aker Solutions.

De igangsatte arbeidene forventes å være ferdige i slutten av mai i år, opplyser Aker Solutions.

– Inntil da vil virksomhetene som er kjøpt fra Aker ASA-konsernet bli opprettholdt som selvstendige enheter. Aker ASA har på sin side akseptert at oppgjøret for aksjene i de aktuelle selskapene Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Odim og Midsund Bruk ikke vil skje før i slutten av mai, heter det.

– Verdifulle byggesteiner

Den andre internasjonale banken som er engasjert, skal lage en konkret aksjonsplan for utvikling av verdiene i de enkelte delene av Aker Solutions-konsernet.

– Gjennom overtakelsen av selskaper fra Aker ASA-konsernet, har vi sikret oss verdifulle byggesteiner som gjør det mulig for Aker Solutions å ta nye posisjoner i viktige vekstmarkeder. Den internasjonale rådgiveren skal bistå oss slik at vi raskest mulig kan realisere verdipotensialet i de enkelte delene av Aker Solutions, sier Lieungh. (©NTB)

Stoltenberg glad for ny Aker-gjennomgang

Statsminister Jens Stoltenberg sa på Arbeiderpartiets landsmøte lørdag at han er glad for at det nå kommer en uavhengig gransking.

– Dette er et skritt i riktig retning, sa Stoltenberg, som understreket at partene ennå ikke var enige om hele prosessen, og at en sluttføring gjenstår. Han sammenlignet den varslede gjennomgangen med rollen som et teknisk beregningsutvalg har ved lønnsoppgjør.

– En slik vurdering er nyttig å ha, sa statsministeren.