Vil ikke ha Killengreen

Vil ikke ha Killengreen
<pEt flertall av fagforeningslederne i landets politidistrikter krever at politidirektør Ingelin Killengreen gir seg når åremålet hennes går ut i august.</p

Killengreen har selv har sagt at hun må ha tillit for å kunne fortsette i jobben, ifølge NRK. En fersk lovendring, drevet gjennom av justisminister Knut Storberget (Ap), åpner for at politidirektøren kan sitte ytterligere tre år, men hun har ennå ikke slått fast at hun vil søke. Killengreen ble utnevnt som politidirektør for snart ni år siden.

En spørreundersøkelse NRK har gjort blant fagforeningslederne i landets 27 politidistrikter viser at 17 mener hun bør gå av. Bare én av de spurte fagforeningslederne ønsker at hun skal fortsette.

- Vi har behov for fornyelse og åpenhet i vår etat. Vi trenger noen som tar rev i seilene og skaper motivasjon, slik at vi kommer ut av denne krisen. Vi trenger å få gutsen tilbake i politiet. For å få til det, trenger vi en ny leder, sier Arild Sandstøl, leder for Politiets Fellesforbund i Rogaland.