Går med på generalforsamling

KOM STATEN I MØTE: Akers informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid (t.v.) og Finn Berg Jacobsen (t.h.), sa tirsdag at Aker ikke har gjort noe galt. Likevel åpner Aker Solutions for generalforsamling. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pStyret i Aker Solutions går regjeringen i møte, men tar ikke selvkritikk. </p

Aker-transaksjonene  
* 1. april kjøpte Aker Solutions noen mindre selskaper og deler av andre selskaper fra Aker ASA.
* Kjøpet utløste kritikk fra flere hold fordi man ikke stolte på at handelen var gjort til riktig pris og til fordel for Aker Solutions. Analytikere og medier mer enn antydet at det hadde vært for nære bånd mellom kjøper og selger.
* 5. april besluttet næringsminister Sylvia Brustad (Ap) at handelen skulle gjennomgås av uavhengige juridiske og finansielle eksperter.
* 8. april krevde Brustad at transaksjonene enten må nullstilles eller tas opp til behandling i generalforsamlingen i Aker Solutions.
* Aker Solutions har så langt ikke rettet seg etter ministerens ønsker, og sier det ikke foreligger noen planer om verken å annullere salget eller å ta det opp i selskapets generalforsamling.
* 13. april: Statsminister Jens Stoltenberg sier de omstridte transaksjonene må behandles av generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. Han signaliserte også at det nå er samtaler mellom Røkke-systemet og regjeringen.
* 13. april: Aker-direktør Geir Arne Drangeid fastholder at transaksjonene som er gjort og prosessen i den forbindelse er ryddig og riktig gjennomført. Drangeid opplyser at Aker jobber med en redegjørelse om fakta.

– Dette er en god begynnelse, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap).

– De to juridiske vurderingene vi har hatt, samt svenskenes vurdering, konkluderer med at Aker- transaksjonene burde vært behandlet i generalforsamling, sier Brustad.

Advokatfirmaet Thommessen, som har gitt sin juridiske vurdering av transaksjonene, anbefaler en slik løsning.

Opptatt av løsninger

– Nå er jeg mest opptatt av å finne løsninger i denne saken og at den blir behandlet i generalforsamling. Det er kontakt mellom eierne, sier Brustad til NTB.

Beslutningen om generalforsamling, ble truffet i styremøtet tirsdag kveld, men samtidig fastholder styret i Aker Solutions at det planlagte obligasjonslånet ligger innenfor selskapets ordinære virksomhet og ikke trenger å bli behandlet i en generalforsamling.

– Enkelte aktører har imidlertid offentlig uttrykt forventninger om slik behandling, og det er således av markedsmessige grunner ønskelig med behandling i generalforsamlingen i Aker Solutions ASA, heter det i vedtaket.

Avfeier kritikk

Tirsdag kom også redegjørelsen som kategorisk avfeier enhver kritikk mot måten Aker ASA opptrådte på da fem selskaper ble solgt til Aker Solutions AS før påske.

Tonen mellom eierne har tilsynelatende vært uforsonlig, hva gjelder opptakten til og gjennomføringen av transaksjonene. Men både Brustad og konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker ASA poengterte tirsdag ettermiddag at det pågår en dialog mellom eierne i Aker Holding med tanke på å komme fram til en løsning alle kan leve med.

Næringsministeren er opptatt av å gå gjennom prisingen av de fem selskapene som Aker Solutions har kjøpt fra Aker. Flere finanseksperter har hevdet at prisen på 1,4 milliarder kroner er for høy.

– Fra statens side er vi svært opptatt av å få brakt alt inn for generalforsamling, og på den måten kan vi fjerne all tvil og forhåpentlig alle spørsmål som svirrer rundt i lufta, sier Brustad til NRK.

Kritiserer Kjøll

Redegjørelsen til revisjonsutvalget i Aker ASA konkluderer med at konsernet opptrådte ryddig og tilfredsstillende i prosessen rundt salget av de fem selskapene, men retter kraftig kritikk mot statens styrerepresentant i Aker Holding, Berit Kjøll.

Kjøll skal ha fått tilbud om detaljert informasjon om salget, på lik linje med de svenske eierne, Investor og Saab, men takket nei, ifølge revisjonsutvalget.

Tre representanter for Nærings- og handelsdepartementet skal dessuten ha sagt at den type informasjon skulle tilflyte statens representant i styret, og at de selv var fornøyde med hvordan prosessen var blitt håndtert.

Kjøll: – De lyver

Berit Kjøll avviser fremstillingen av kontakten mellom henne og Aker-ledelsen. Hun bekrefter at hun i styremøtet 30. mars fikk en forespørsel om staten ville være med på orienteringsmøtet for Wallenberg-representantene dagen etter, men Kjøll sier at saken ikke sluttet der.

– I etterkant av styremøtet hadde jeg en samtale med Bengt A. Rem, som er daglig leder i Aker Holding, hvor vi var enige om at dersom det ble avholdt et slikt møte, skulle han kontakte meg slik at jeg kunne si fra til mine folk i departementet. Jeg hørte aldri noe mer, og jeg synes det er sterkt beklagelig at de lyver på dette punktet, sier hun.

Sylvia Brustad fastslår at Berit Kjøll har hennes fulle tillit.