Nordsjødykkerne til Høyesterett

<pDen ene gruppen av nordsjødykkere som vil ha erstatning fra staten for skader etter arbeid med norsk oljeutvinning, får prøve saken sin i Høyesterett.</p

Dykkerne organisert i Offshore Dykker Unionen (ODU) får en ny sjanse etter at ankeutvalget har tillatt anken fremmet for Høyesterett. ODU saksøker staten for å få erstatning for skadene de pådro seg under arbeidet som pionerdykkere på norsk sokkel på 1960- og 70-tallet.

I en dom fra Oslo tingrett i august 2007 ble staten pålagt erstatningsansvar overfor dykkerne. Staten anket til Borgarting lagmannsrett som 28. november i fjor frikjente staten fra erstatningsansvaret.

Dykkerne mener Høyesterett må vurdere statens samlede befatning med oljevirksomheten og om det gjør den erstatningspliktig overfor dykkerne som utførte farlig arbeid på svært store dyp.

Dykkerne som sliter med skader etter dykkeraktiviteten på sokkelen i oljeutvinningens barndom er hovedsakelig organisert i to grupper. Nordsjødykker Alliansen fører sin egen sak i rettsapparatet. De tapte i september i fjor sitt søksmål mot staten i Oslo tingrett. Det ble forsøkt å anke direkte til Høyesterett, men denne anken er avvist. Derfor venter de nå på ordinær behandling i Borgarting lagmannsrett. (©NTB)