– Borten Moe spiller solo

– Alle som kjenner Ola, vet at han spiller solo til tider, sier SP-leder Navarsete om Ola Borten Moe. (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

<pSenterparti-leder Liv Signe Navarsete sier Ola Borten Moe ikke snakker på vegne av partiet når han går i rette med regjeringspartner SV.</p

– Alle som kjenner Ola, vet at han spiller solo til tider, sier Navarsete til NTB.

Den frittalende Sp-representanten retter kraftig skyts mot SV i en kronikk i VG fredag.

«Jeg kan legge kortene på bordet: Flere hjørnesteiner i den nylig vedtatte SV-politikken mener jeg er både dødfødt i praksis og prinsipielt betenkelig», skriver Borten Moe.

Kronikken har som overskrift «Nei til SV-staten», og trykkes samtidig med Senterpartiets landsmøte i Ålesund. Utspillet tok noe av luven fra talen til Liv Signe Navarsete, men partilederen vokter seg vel for å kritisere Borten Moe.

Ikke munnkurv

– Jeg har ikke tenkt å målbinde verken ham eller andre i partiet. Det er stor takhøyde i Senterpartiet, sier Navarsete, som nekter for at kronikken skaper problemer for partiledelsen under landsmøtet.

– Det han sier står for Ola Borten Moes egen regning. Det er ikke forankret i ledelsen eller i partiet, men han må få lov til å gi uttrykk for sitt syn, sier hun.

Ola Borten Moe har tidligere tatt til orde for å gjenreise sentrum som tyngdepunkt i norsk politikk. Han er særlig kritisk til SV-landsmøtets vedtak om å forby privatskoler og kutte statsstøtten til organisasjoner som ikke overholder likestillingsloven.

– Det blir uryddig, frihetsbegrensende og åpner opp for nye statliggjørende offensiver. Livet skal ikke arte seg som en offentlig regulert og obligatorisk verneplikt for staten, sier han.

– Til å leve med

Ifølge Borten Moe står Senterpartiet i en klar liberal tradisjon, som også er fundert i en begrensning av statens makt overfor enkeltindividet og næringslivet.

– Grunnleggende liberale verdier danner en rød tråd i den selvstendige bondestandens historie fra Eidsvoll og fram til i dag, hevder Borten Moe, som er barnebarn av tidligere statsminister og Sp-leder Per Borten.

Ifølge stortingsrepresentanten deler ikke et sosialistisk parti som SV uten videre de liberale verdiene han mener å finne i eget parti.

– Staten kan lett bli et mål i seg selv og det liberale hensynet til individuell frihet stemoderlig satt i skyggen, sier han.

Borten Moe mener imidlertid uenigheten er lett å leve med.

– Delte meninger er bensin i den demokratiske motoren, sier han.

Mange av delegatene på Senterpartiets landsmøte kan nok være enige med Borten Moe i kritikken av SV-vedtakene, selv om det stilles spørsmål ved timingen. Applausen under landsmøtetalen til Liv Signe Navarsete nådde store høyder da hun klargjorde ambisjonene om en ny rødgrønn regjering.

– Jeg støtter opp om regjeringsprosjektet, men det må være lov å si ifra om det man er uenig i, sier Borten Moe til NTB.