Usikker på Sps oljemotstand

F.v.  olje-  og energiminister Terje Riis-Johansen, plattformsjef Torkjell Stangeland og Øystein Michelsen (konserndirektør  undersøkelse og produksjon StatoilHydro Norge), på Oseberg-plattformen i Nordsjøen. Foto: Marit Hommedal/ Scanpix. Les mer Lukk

<pOlje- og energiminister Terje Riis-Johansen bidrar til å skape usikkerhet om hva Senterpartiet egentlig mener om oljeboring i nord, mener WWF-Norge.</p

Torsdag innleder Senterpartiet sitt landsmøte i Ålesund. Der bør partiet klargjøre sitt prinsipielle standpunkt i saken, sier organisasjonens leder Rasmus Hansson til NTB.

– Flere sentrale Sp-folk har signalisert dyp skepsis mot å utsette verdifulle havområder i nord for oljevirksomhet. Samtidig bestyrer partiet og Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet, som er en pådriver for oljeutvinning i akkurat disse områdene, hevder Hansson.

Sprer usikkerhet

WWF mener olje- og energiministeren er en kilde til usikkerhet om hva Senterpartiet egentlig mener om oljevirksomhet i nord.

– Han må si klart og tydelig at de mest verdifulle havområdene må beskyttes mot oljeboring. Sier han ikke det, blir usikkerheten videreført, sier Hansson.

Terje Riis-Johansen har selv liten forståelse for kritikken fra WWF.

– I denne perioden har vi valgt å ikke åpne for petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen. Det har vært en klok politikk som jeg synes det skal svært gode grunner til for å endre på i neste stortingsperiode. Dette gjentok jeg senest i Stortinget tirsdag, sier han til NTB.

Programkomiteen i Senterpartiet har gått imot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og på Møreblokkene. I tillegg vil komiteen at oljeaktiviteten i Barentshavet er avgrenset og tuftet på strenge miljøkrav.

Men da Sp-leder Liv Signe Navarsete tirsdag møtte pressen i forkant av helgens landsmøte, antydet hun et datostempel på vernet av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Det virker som om partiet så langt har samlet seg om å frede området for oljeutvinning den neste fireårsperioden, men man kan ikke utelukke at det kan bli mulig å forene oljevirksomhet og fiskerier. I dag er ikke situasjonen slik, og vi kan ikke godta oljevirksomhet som setter fiskerinæringen i fare, sa Navarsete.

– Uklart

WWF og Rasmus Hansson mener Navarsetes parti opptrer uklart i saken.

– Det ville ha vært mer betryggende for norsk natur hvis Senterpartiet klargjorde dette på et prinsipielt grunnlag – og ikke bare for de neste fire årene. Landsmøtet må si klart nei til oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og de like verdifulle havområdene i Norskehavet. Å bare gå inn for vern av Lofoten og Vesterålen vil være ren symbolpolitikk, sier Hansson.

WWF vil også beskytte Haltenbanken, Eggakanten, Frøyabanken, Sklinnabanken, Helgelandskysten, Vestfjorden og områdene rundt Jan Mayen.

– Beskyttelse av disse havområdene er et spørsmål om respekt for miljøfaglige fakta. For et parti med basis i forvaltning av levende naturressurser må ikke dette reduseres til hestehandel mellom oljeinteresser og unike naturverdier, sier WWF-lederen. (©NTB)