Vil forby all vold mot barn

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Les mer Lukk

<pBarne- og likestillingsdepartementet har foreslått å endre barneloven om fysisk avstraffelse av barn. </p

All fysisk og psykisk vold mot barn kan bli forbudt i forbindelse med barneoppdragelse.

Saken har vært på høring og er nå til behandling. Departementet ønsker å presisere at all fysisk og psykisk vold mot barn er ulovlig og straffbart, skriver Aftenposten.

Hvor grensen skal gå for foreldre, står det imidlertid ingenting om i høringsnotatet.

Bakgrunnen for endringsforslaget er blant annet en høyesterettsdom fra 2005 som slo fast at det ikke er straffbart hvis «foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn lettere klaps».

Riksadvokat Tor-Aksel Busch slutter opp om forslagets gode intensjoner, men har reservasjoner. Han advarer mot å svekke respekten for straff.

Det må være klart at «ikke enhver fysisk kontakt eller maktbruk overfor barn er vold», skriver Busch i sin uttalelse.

– Forslaget bidrar neppe til å klargjøre den nedre grense for vold i den sammensatte kontekst som utgjør barneoppdragelse, mener han.

Han mener man må være forsiktig med å konstatere straffansvar for handlinger som de færreste foreldre vil være fremmed for. En for streng avgrensing for det straffbare vil kunne innebære en rent formell kriminalisering av handlinger som neppe er skadelige, og som i praksis aldri vil bli håndhevet, mener han.

Oslo politidistrikts visepolitimester Sveinung Sponheim skriver i sin høringsuttalelse at det er prisverdig å klargjøre reglene om vold mot barn, men han anser at det må sies betraktelig mer om hvordan de mange rettslige spørsmålene skal løses, skriver Aftenposten. (©NTB)