Raseri kan ta livet av deg

<pHar du problemer med hjerterytmen, kan det lønne seg å få kontroll på temperamentet. Sinne og andre sterke følelser kan utløse hjertestans hos særlig utsatte mennesker.</p

I en fersk undersøkelse konkluderer amerikanske forskere med at mennesker som får uregelmessig hjerterytme når de blir sinte, også har en høyere risiko for å få uventet hjertestans.

Tidligere undersøkelser har vist at jordskjelv, krig og også nederlag på fotballbanen kan føre til at flere dør av uventet hjertestans, det vil si at hjertet plutselig slutter å pumpe blod.

- Det er helt klart at man på mange ulike måter har kunnet påvise at hvis man utsetter en hel befolkning for en stressfaktor, så vil antall plutselige dødsfall øke, sier forskeren Rachel Lampert ved Yale University i New Haven.

Fremkalte sinne


I alt 62 hjertesyke pasienter deltok i studien som Lampert har stått i spissen for. Alle hadde fått operert inn enten pacemakere eller andre mekanismer som regulerer hjerterytmen.

Pasientene ble bedt om å fortelle om en episode der de hadde blitt sinte, samtidig som forskerne målte hjerterytmen. Underveis fikk de spørsmål som skulle få dem til å gjenoppleve raseriet.

Forskerne fant at pasientenes hjerterytme ble mer uregelmessig når de følte sinne. Da de senere ble fulgt opp over en treårsperiode viste det seg at de med størst utslag, også hadde størst risiko for å få hjertestans som utløste elektriske sjokk fra defibrillatoren.

- Personene som hadde den største elektriske ustabiliteten mens de var sinte, hadde ti ganger så høy sannsynlighet enn andre for å få en forstyrrelse i hjerterytmen under oppfølgingen, sier Lampert.

Gjelder ikke friske


Hun mener at studien viser at sinne påvirker hjerterytmen på helt spesielle måter, og at den følelsesmessige påkjenningen også kan føre til hjertestans. Samtidig advarer hun mot å overføre resultatene til mennesker uten hjertetrøbbel. På dem kan sinne og stress virke helt annerledes.

Lampert har nå sendt flere hjertepasienter på kurs der de lærer å håndtere sinnet sitt bedre. Spørsmålet er om dette kan minske risikoen for plutselig død blant hjertepasienter.

Uventet hjertestans tar årlig over 400.000 liv i USA. I Norge dør mellom 4.000 og 5.000 mennesker på denne måten hvert år. (©NTB)