Rasool-familien fratatt 10 mill. kr.

<pAlle brødrene i Rasool-familien ble fredag dømt til fengsel og inndragning av 10 millioner kroner.</p

Alle Rasool-brødrene og familien deres ble fredag dømt til å betale over 10 millioner kroner i inndragning til staten i den omfattende gjengrettssaken i Oslo tingrett.

I rasende fart leste tingrettsdommer Wenche Gjelsten opp den 160 sider lange dommen i Oslo tingrett fredag. Dommen setter et foreløpige punktum for politiets omfattende gjengaksjon, som startet våren 2007.

Saken har avdekket et omfattende uforklarlig pengeforbruk og flere eiendomskjøp som ikke har stått i samsvar med de inntektene som Rasool-brødrene har oppgitt til skattemyndighetene.

Hovedmennene

De to av B-gjengbrødrene som utpekes som familiens hovedmenn er Ghulam Abbas (32) og Zahid Rasool (30) som ble dømt til fengsel i henholdsvis fire og fem år. I dommen går det også fram at de må betale til sammen 8,2 millioner kroner i inndragning til staten.

Brødrene blir også fratatt til sammen fem leiligheter i Brasil.

Dyre klokker, klær for store summer og biler er beslaglagt og har lagt grunnlaget for dommen. Påtalemyndigheten har greid å bevise at pengene disse eiendelene er kjøpt for, stammer fra kriminell virksomhet ettersom brødrene i løpet årene tidlig på 2000-tallet bare oppga minimale inntekter til staten.

Første gang

– For de fleste av de tiltaltes vedkommende har befatningen med straffbart utbytte innebåret at deres økonomiske situasjon gjennom lang tid har vært betydelig bedre enn den ville vært med lovlige inntekter, står det i dommen.

Påtalemyndigheten har benyttet seg av muligheten som innebærer at det er de tiltalte i helerisaker som må bevise hvordan de lovlig skal ha finansiert et tilsynelatende unormalt høyt forbruk og besittelser av luksusvarer. Det er første gang denne metoden brukes overfor medlemmer av kriminelle gjenger og deres familiemedlemmer i Norge.

Aktor Kristian Nikolaisen er tilfreds med at retten har åpnet for utvidet inndragning.

– Vi får håpe dette er signal til andre. Jeg konstaterer at mine påstander langt på vei er fulgt av retten, sier Nikolaisen til NTB.

Far må betale

De yngre brødrene har fått straffer fra ni måneder til to års fengsel, men må i tillegg også tåle til dels betydelig inndragninger.

Alle brødrene, med unntak av Qaiser Rasool, er også funnet skyldige i straffelovens bestemmelse om organisert kriminalitet, den såkalte mafiaparagrafen. Qaiser Rasool slipper også sone en straff i fengsel ettersom dommen på ni måneder er gjort betinget.

Brødrenes far ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. Men 14 av månedene ble gjort betinget, og retten anså at de øvrige fire månedene allerede er sonet i varetekt. Han slipper derfor fri, men må tåle inndragning av 800.000 kroner.

Brødrenes mor ble frifunnet. Det ble også to av de andre kvinnene som var tiltalt i saken. (©NTB)