Krever strafferabatt for avhengighet

Forsvarer Johnny Veum sier at hans klient Knut Arne Thorstensen er så avhengig av sin storesøster at han må få mildere straff. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pKnut Arne Thorstensen (34) var så avhengig av sin storesøster at han må få strafferabatt. Det mener hans forsvarer Johnny Veum.</p

Veum holdt tirsdag sin prosedyre i Søndre Land-saken der hans klient står tiltalt for to overlagte drap under særdeles skjerpende omstendigheter og to grove ran.

34-åringen bør frikjennes for ett av drapene, og dømmes for forsettlig, ikke overlagt drap for det andre, prosederte Veum.

I Søndre Land-saken står bror mot søster. Berit Thorstensen (54) står tiltalt for det samme som sin bror, i tillegg er hun også tiltalt for trygdesvindel. Det siste er det eneste forholdet hun har erkjent.

– Jeg tror at verken Jan Petter Aarstad eller Ragnar B. Abrahamsen hadde vært døde dersom vi hadde tenkt oss Berit borte fra situasjonen, sa Veum blant annet i sin prosedyre.

Lite brukt

Slik makt mener forsvareren at storesøsteren faktisk hadde over lillebroren, at straffen for Knut Arne Thorstensen må settes ned.

– Ved avhengighet til en annen av de tiltalte kan straffen settes ned. Dette er en lite brukt paragraf, sier Veum til NTB.

Han mener at hans klient også bør få strafferabatt fordi han gjennom sin tilståelse har bidratt til å oppklare saken.

Tidligere tirsdag la aktor Thorbjørn Klundseter ned påstand om forvaring for både Berit og Knut Arne Thorstensen. Aktor mener Berit bør få forvaring i 21 år og Knut Arne i 18 år, begge med en minstetid på ti år.

Både Veum og Berit Thorstensens forsvarer Tor Kjærvik er helt uenig i at det er grunnlag for forvaring i saken.

Veum sier til NTB at med strafferabatt bør nivået for hans klient ligge på mellom 12 og 18 års fengsel, avhengig av om han blir dømt for ett eller to drap.

Psykisk medvirkning

Forsvarer Tor Kjærvik startet sin prosedyre tirsdag med å tegne et helt annet bilde av sin klient enn aktor og Veum gjorde i sine prosedyrer. Begge framstilte Berit Thorstensen som manipulerende og hjernen bak drapene.

– Etter å ha hørt aktor, sitter en igjen med inntrykk av at gutta på gården var smågutter som var helt underlagt Berits kontroll. En kan nesten kalle det veldedighetsdrap uten noen form for gjenytelse – hvor tenkelig er det, spurte Kjærvik.

Berit Thorstensen var ikke med på selve drapshandlingene, men må dømmes for sin psykiske medvirkning, mener aktoratet.

– Psykisk medvirkning er det sentrale i denne saken. Det er ikke ofte en slik tiltale behandles i norske domstoler. Her må retten inn i hodet på to personer, både Berits og gjerningsmannens. Det setter helt spesielle krav til bevisene, sa Kjærvik.

Han sa at i denne saken er det snakk om mange møter og samtaler.

– Men hva vet vi konkret om innholdet i disse samtalene? Vi vet ingenting, har ingen sikre holdepunkter, og dette skal altså være nok til å dømme noen til 21 års forvaring, sa Kjærvik, som ikke ble ferdig med sin prosedyre tirsdag, og fortsetter onsdag.

Strenge påstander

Aktor la i Gjøvik tingrett tirsdag også ned påstand om forvaring for Ole Kristian Bjørnsen (31), som er tiltalt for ett drap og to grove ran. Aktor mener Bjørnsen bør idømmes forvaring i inntil 20 år med en ministertid på ti år.

Også for de to andre tiltalte i saken ble det lagt ned påstand om strenge straffer. Aktor mener at Knut Keiko Kaasastul (32) bør dømmes til fengsel i 20 år for ett drap og to grove ran. For Ronny Kjeldsen (44), som står tiltalt for ett drap, la aktor ned påstand om fengsel i 18 år.