Tar tilståelsesdom

Erik Mykland har tatt en såkalt tilståelsesdom i en kokainsak som er resit mot fotballspilleren. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pErik «Myggen» Mykland tar tilståelsesdom i kokainsaken mot ham. Fotballstjernen slipper dermed ubetinget fengsel.</p

Det er advokaten til Erik Mykland, Arne Seland, som bekrefter dette overfor Nettavisen.

- Når han skal møte i retten er ikke bestemt, sier Seland.

Han håper på at det blir et kort møte med minst mulig offentlighet. Seland ønsker ikke å gå i detalj på siktelsen, og hva han har kommet til enighet om med påtalemyndigheten, men sier:

- Han slipper ubetinget fengsel, sier Seland til Nettavisen.

Minst like viktig ved en tilståelsesdom, er at Mykland slipper flere dager i rettssalen der privatlivet blir brettet ut for offentligheten. En tilståelsesdom betyr at Erik Mykland fullt ut erkjenner seg skyldig i de lovbrudd som politiet mener at han har begått.

Dermed trenger han bare å møte i Oslo tingrett for å forhandle om straffeutmålingen. Det hele vil trolig være over på en time eller to.

Tidligere har flere kjendiser kjørt den samme taktikken for å bli fort ferdig med straffesaken, og for å slippe en lang mediesak.

Fordi det ikke er noen tiltale, men bare en siktelse i slike saker, vil detaljer fra lovbruddet bli offentliggjort før rettsmøtet. Årsaken er at siktelser ikke er offentlig etter norsk lov. Bare tiltaler som altså ikke eksisterer i slike saker, blir offentliggjort før rettsmøte.

- Selve rettsmøtet er offentlig og det er vanlig referatadgang, sier informasjonssjef Irene Ramm ved Oslo tinghus.

- Når dommen kommer så er forklaringen klippet ut, men dommen er også offentlig, sier hun til Nettavisen.

Blant dem som tidligere har tatt tilståelsesdom er sønnen til biskop Ernst Baasland, Anne-Kat Hærland og Lars Bystøl.