Klimaendringene kan være verre enn fryktet

– Uten at noe gjøres, vil klimaendringene bli større og det blir vanskeligere å håndtere dem enn vi trodde, sier forskerne. Foto: Colourbox. Forsidefoto: Scanpix og Colourbox. Les mer Lukk

<pFlere medlemmer av FN-panelet for klimaendringer som vant nobelprisen sammen med Al Gore i 2007, sier at panelet undervurderte hvor alvorlig klimaendringene blir i de neste 100 årene.</p

FN-panelet offentliggjorde for vel ett år siden en rapport som advarte om stigende havnivå, utvidelse av ørkener, mer intense stormer og utryddelse av mange plante- og dyrearter.

Men nye undersøkelser viser at utslippene av drivhusgasser har økt med 3,5 prosent i året fra 2000 til 2007, langt mer enn panelet regnet med, og over tre ganger så fort som på 90-tallet, da de økte med 0,9 prosent i året, sier Chris Field, som samordnet den tidligere rapporten.

– Uten at noe gjøres, vil klimaendringene bli større og det blir vanskeligere å håndtere dem enn vi trodde, sier Field.

Kina og India

Han sier at grunnen til den kraftige økningen ser ut til å være at store u-land som Kina og India har stått for en voldsom økning i energiproduksjon, basert på kull.

Dessuten bidrar det at økende temperatur kan føre til at tundraen smelter raskere enn ventet og at tropisk regnskog lettere antennes, noe som vil bidra til å slippe ut milliarder av tonn av CO2 som har vært lagret i tusener av år.

Det ville i sin tur føre til enda sterkere temperaturøkning og dermed føre verden inn i en ond sirkel som kunne komme helt ut av kontroll innen neste århundreskifte.

Milliarder av tonn CO2

Siden den industrielle revolusjon ble innledet for 200 år siden, er det sluppet ut 350 milliarder tonn CO2 til atmosfæren gjennom brenning av fossilt brensel.

Men de nye undersøkelsene viser at det ligger 1.000 milliarder tonn CO2 lagret i permafrosten som ligger an til å bli sluppet ut om smeltingen øker farten. Og i Arktis er temperaturøkningen raskere enn noe annet sted i verden.

Nye undersøkelser viser også at havnivået stiger raskere enn panelet hadde forutsett, ifølge Anny Cazenave i et fransk forskningssenter.

Havet stiger fordi temperaturen i havet stiger og fordi smeltende is renner ut i havet fra isbreer og i de polare strøkene.

Nye analyser viser at havnivået siden 200 stiger omtrent dobbelt så raskt som i forrige århundre, det vil si over 3 millimeter i året. (©NTB)


Mener du at vi gjør nok for å snu utviklingen? Skriv din kommentar under.