Island vil heller ha euro enn krone

Islands nye finansminister Gylfi Magnusson. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pIsland bør heller innføre euroen enn å starte et valutasamarbeid med Norge, mener Islands handelsminister Gylfi Magnússon.</p

Spørsmålet om EU-medlemskap er omstridt på Island, spesielt på grunn av fiskeripolitikken, påpeker Magnússon.

– Men hvis vi ønsker en pålitelig valuta som er støttet av en pålitelig sentralbank, er euroen det mest logiske alternativet, sier han.

Islands statsminister Jóhanna Sigurdardóttir har også tatt til orde for islandsk medlemskap i EU og innføring av euroen som valuta. Ifølge Magnússon kan deltakelse i EUs valutakursmekanisme være et første skritt på veien.

– Det finnes andre alternativer, deriblant et samarbeid med Norge, men dette ser i mine øyne mer usikkert ut, sier Magnússon.

Islands finansminister Steingrimur Sigfússon og Norges finansminister Kristin Halvorsen (SV) drøftet i forrige uke muligheten for et valutasamarbeid.