Tar etterforskningen til etterretning

<pØkokrims beslutning om å se nærmere på pensjonsutbetalingene til seks tidligere stortingsrepresentant blir tatt imot med fatning av dem det angår.</p

– Økokrims pressemelding om den videre prosessen gir ikke grunnlag for kommentarer, sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) til NTB via sin presserådgiver Jon Mørland.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier det er viktig at pensjonssaken får en ryddig behandling og avklaring. Han synes det er greit at Økokrim vil se nærmere på sakene for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med dem.

Anders Talleraas skriver i en SMS til NTB at «dette er en rutinemessig undersøkelse jeg tar til etterretning».

De seks tidligere stortingsrepresentantene som trekkes fram av utvalget, er Anders Talleraas (H), Magnus Stangeland (Sp), Gro Harlem Brundtland (Ap), Kjell Magne Bondevik (KrF), Tore Austad (H) og Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap).

Les også: Økokrim etterforsker stortingspensjoner

Kan bli flere

Økokrim utelukker ikke at det blir satt i gang etterforskning av flere enn de seks stortingsrepresentantene som Kjønstad-utvalget mener har jukset med pensjon.

Til sammen 56 stortingsrepresentanters gullpensjon ble gjennomgått av utvalget, ledet av professor Asbjørn Kjønstad, på oppdrag fra Stortingets presidentskap.

– Vi har bestemt oss for å sette i gang etterforskning basert på Kjønstad-utvalgets utredning. Det er åpnet sak på saksnivå. Selve utredningen omhandler jo langt flere enn de seks. Så vi har ikke låst oss til noen personer, forteller førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim til NTB.

To faser

I første fase vil Økokrim vurdere materialet fra Kjønstad-utvalget. Dette vil sannsynligvis være ferdig i løpet av et par uker.

I fase to vil etterforskerne ta stilling til hvilke enkeltpersoner som eventuelt kommer til å etterforskes videre.

Dersom det etter den første og innledende fase besluttes å etterforske en eller flere personer, vil aktuelle navn bli offentliggjort etter at de berørte er underrettet, opplyser Økokrim.

Riksrevisjonen

I august i fjor ble det kjent at Riksrevisjonen i en rapport til Stortinget konkluderte med at seks tidligere stortingsrepresentanter skulle ha fått urettmessig utbetalt til sammen rundt 5,7 millioner kroner i tidligpensjon.

To av de seks som Riksrevisjonen mente å ha funnet uregelmessigheter ved, Thorbjørn Berntsen (Ap) og Erik Dalheim (Ap), ble frikjent av Kjønstad-utvalget, mens to nye navn, Austad og Gulbrandsen, kom til.