Goliat-utbyggerne får samisk støtte

Sleipner A-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro Les mer Lukk

<pEn utbygging av oljefeltet Goliat til havs får full støtte fra Sametingsrådet, som tror prosjektet vil få stor betydning for utviklingen av den samiske kulturen.</p

Den positive holdningen til utbyggingen kommer fram i et forslag til høringsuttalelse som Sametingets «regjering» har lagt fram til behandling i plenum senere i måneden, melder Finnmark Dagblad.

Her mener Sametingsrådet at virkningene av samiske interesser og samiske forhold er godt nok utredet i henhold til utredningsprogrammet. Sametinget inviteres til å gå inn for en full utbygging til havs.

– Trasig

Hvis uttalelsen blir vedtatt vil bryte Sametinget med den rådende oppfatning blant nordnorske politikere som fortsatt kjemper for en ilandføring av Goliat-oljen.

– Jeg synes det er trasig at Sametingsrådet bryter med den enigheten vi hele tiden har hatt i Nord-Norge, om at vi ønsker ilandføring av oljen fra Goliat, sier en av de sterkeste stemmene for ilandføring, Måsøy-ordfører Ingalill Olsen.

Der nordnorske politikere argumenterer for at ilandføring gir størst lokale ringvirkninger, ser Sametingsrådet at en utbygging til havs vil få minst negative konsekvenser for samiske forhold.

– Jeg skjønner godt at Sametinget må vurdere hva som er best for de samiske interessene. De vurderer hva som er best for dem, og ser sakene med sine briller. Men jeg ser det ikke på samme måte, sier Olsen til Finnmark Dagblad.

Urfolksfond

I forslaget til høringsuttalelse slår Sametingsrådet fast at urfolksrettigheter må gjenspeile seg i hvordan verdiene fordeles. En del av nytteverdien «kan avsettes i et urfolksfond som virkemiddel for ringvirkninger i nord til samfunns- og næringsutvikling», heter det.

Disse rettighetene tilfaller ifølge høringsuttalelsen ikke samene alene, men det argumenteres for at samene som et eget folk har slike rettigheter. (©NTB)