EU-domstol opprettholder datalagringslov

En EU-domstol har besluttet at det kontroversielle datalagringsdirektivet er lovlig. Illustrasjonsfoto: Colurbox.com. Les mer Lukk

<pEn EU-domstol har avvist innsigelsene mot en lov som påbyr lagring av internett- og telefonlogger i minst seks måneder.</p

Det var Slovakia og Irland som gikk rettens vei fordi de var uenig i at loven skulle bli en del av EUs økonomiske regelverk.

I henhold til loven, som ble vedtatt i 2006, må telefon- og internettleverandører lagre loggene i minst seks måneder i tilfelle de skulle være til hjelp i terroretterforskning.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) frykter for personvernet som følge av vedtaket om EUs datalagringsdirektiv.

Slovakia og Irland gikk rettens vei fordi de var uenig i at datalagringsdirektivet, som påbyr lagring av internett- og telefonlogger i minst seks måneder, skulle bli en del av EUs økonomiske regelverk. Formålet med direktivet er å bekjempe terror og kriminalitet, men kritikerne mener det i for stor grad utfordrer personvernet.

– Ikke automatisk

Navarsete sier til NTB at dommen ikke automatisk betyr at direktivet er EØS-relevant og dermed aktuelt for Norge.

– Vi skal vurdere på eget grunnlag om direktivet er EØS-relevant. EØS-avtalen er mindre omfattende enn EU-samarbeidet. Så skal vi i neste omgang vurdere om direktivet er akseptabelt for oss, sier Navarsete.

Hun etterlyser nå en bred offentlig debatt om direktivet.

– På prøve

– Dette er et direktiv som setter både personvernet og ytringsfriheten på prøve. Jeg har merket meg at Personvernkommisjonen også er kritisk til dette, sier samferdselsministeren.

– Hvis det blir lagt opp til pliktig lagring av trafikkdata frykter Senterpartiet at det vil komme press fra ulike hold for å få tilgang til disse dataene. Store mengder personlig informasjon skal lagres om oss alle sammen over lang tid. Det kan bli krevende å garantere at de enorme informasjonsmengdene ikke kommer på avveie, sier Navarsete.