Vil ha underlivssjekk

Vil ha underlivssjekk
<pKrF-leder Dagfinn Høybråten har skiftet standpunkt og går nå inn for obligatorisk underlivssjekk av jenter i faresonen.</p

Som helseminister var Dagfinn Høybråten imot obligatorisk underlivssjekk av innvandrerjenter. Den siste tiden har imidlertid partilederen tvilt seg fram til at slike undersøkelser er et nødvendig virkemiddel i arbeidet mot kjønnslemlestelse.

– Jeg har drøftet dette spørsmålet inngående med en rekke miljøer. Jeg har vanskelig for å forstå at det skal være et større overgrep for en jente å gjennomgå en enkel helseundersøkelse hos helsesøster, enn å risikere at kjønnsorganet blir beskåret uten bedøvelse mens jenta blir holdt nede av flere voksne, sa Høybråten da han talte til partiets lokalledere i Oslo lørdag.

Han er uenig med dem som hevder det er diskriminerende å bare undersøke de jentene som er i faresonen.

– Jeg vil si at det er en grovere form for diskriminering at disse jentene risikerer å bli kjønnslemlestet, mens andre jenter i Norge ikke gjør det, sa KrF-lederen. (©NTB)