Norskstøttet organisasjon bombet på Sri Lanka

Dette fotoet utgitt av myndighetene i Sri Lanka viser regjeringssoldater som patruljerer gatene i byen Vishwamadu nordøst i landet.  Tidligere idag kom meldingen om at den norskstøttede hjelpeorganisasjonen Caritas` kontorer i Vanni-området nord på øya er blitt bombet av ukjente gjerningsmenn. FOTO: Scanpix Les mer Lukk

<pLokalkontoret til den norskstøttede hjelpeorganisasjonen Caritas i krigsområdet på Sri Lanka er bombet. Kontoret ligger inne i den såkalte sikre sonen i Vanni-området nord på øya.</p

Caritas hadde lokaler inne i en katolsk kirke som ble utsatt for et flere timer langt bombeangrep mandag, opplyser Peter Kristvik Risholm i Caritas Norge, som støtter den lokale organisasjonen direkte med UD-midler.

En lokalt ansatt ble alvorlig såret, mens resten av de 53 ansatte, som også er lokale, unnslapp siden de befant seg i et bomberom mens bombingen pågikk.

– Rykter hele uka

Caritas, som er en den katolske kirkes sosiale arm, er en av få humanitære organisasjoner som fortsatt driver nødhjelpsarbeid inne i krigsområdet etter at alle de humanitære organisasjonene i september ble bedt om å evakuere.

– Kontoret befant seg i en katolsk kirke som regjeringen kjente godt til, og det ble opprettet før jul, så det er ikke noen nyhet at det lå der, sier programkoordinator Kirsten Natvig til NTB.

Caritas hadde hørt rykter om bombingen hele uka. Men det var først da en av de ansatte slapp ut av området, at de fredag fikk bekreftet at kontoret og sju biler som tilhører kontoret, var ødelagt.

Flere hundre tusen sivile tamiler befinner seg i den regjeringsopprettede såkalte sikre sonen, der de nå er klemt sammen etter hvert som de tamilske opprørerne i LTTE har kommet på defensiven. Sivilbefolkningen har nå ikke lenger noe sted å reise.

Fanget av kampene

Det er ikke klart om det er regjeringen som ikke vil slippe dem ut, eller om det er LTTE som holder dem igjen. Regjeringen sier det er opprettet sikre kanaler for dem, men LTTE hevder at regjeringen nekter dem utreise og bomber de sivile.

Caritas har inntrykk av at LTTE riktig nok ikke lar de sivile reise, men at de selv heller ikke vil reise fordi de er redd for hva regjeringen vil gjøre med dem etter at de har levd i mange år under opprørernes kontroll. Caritas vet at mange som er kommet ut, er blitt satt i lukkede leirer under kontroll av regjeringen, sier Natvig.

Caritas er et internasjonalt nettverk av katolske hjelpeorganisasjoner. Caritas Norge støtter organisasjonen på Sri Lanka med matvarer, midlertidige boliger og toaletter og psykososial støtte.