Kraftig økning i arbeidsledigheten

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pArbeidsledigheten har på ett år økt med 20.500 personer og det er blitt mer enn tre ganger så mange permitterte det siste året.</p

Det er nå 20.500 flere ledige registrert hos Nav sammenlignet med januar i fjor, en økning på 46 prosent.

– Ledigheten økte kraftig i januar, og vi må tilbake til begynnelsen av 1990-tallet for å finne en like kraftig vekst i ledigheten, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Han påpeker at det fortsatt er lav ledighet i Norge og viser til at det var flere ledige i september 2006. 65.200 personer var registrert som helt ledige hos Nav ved utgangen av januar. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det har også blitt mer enn tre ganger så mange permitterte det siste året. Ved utgangen av januar var 8.300 personer permittert, herav 5.500 permittert på heltid. (©NTB)